Gelecek için
sorumlu çalışma

Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Politikalarımız

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Tedarikçi İş Ahlakı Kuralları

Tedarikçi İş Ahlakı Kuralları

Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve Yardım Politikası

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikası

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikası

Etik Kuralları

Etik Kuralları

Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası

Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kalite Politikası

Kalite Politikası

Çevre ve Enerji Politikası

Çevre ve Enerji Politikası