Yatırımcı İlişkileri

YATIRIMCI

Kurumsal Yönetim

Şirket Bilgileri

Şirket Bilgileri

Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

Genel Kurul İç Yönerge

Genel Kurul İç Yönerge

Komite Adı

Üyeler

Detaylar

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’na Kamuoyu Aydınlatma Platformu web sitesindeki Bildirim Sorgu Bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yıl

Açıklama

Doküman

04.04.2024 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

Yıl:

Açıklama: 04.04.2024 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

04.04.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 04.04.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

04.04.2024 Bilgilendirme Dökümanı

Yıl:

Açıklama: 04.04.2024 Bilgilendirme Dökümanı

04.04.2024 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 04.04.2024 Toplantı Gündemi

04.04.2024 Vekaletname

Yıl:

Açıklama: 04.04.2024 Vekaletname

04.04.2024 Genel Kurul Davet İlanı

Yıl:

Açıklama: 04.04.2024 Genel Kurul Davet İlanı

24.03.2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 24.03.2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

24.03.2023 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

Yıl:

Açıklama: 24.03.2023 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

24.03.2023 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 24.03.2023 Toplantı Gündemi

24.03.2023 Vekaletname

Yıl:

Açıklama: 24.03.2023 Vekaletname

24.03.2023 Bilgilendirme Dokümanı

Yıl:

Açıklama: 24.03.2023 Bilgilendirme Dokümanı

24.03.2023 Genel Kurul Davet İlanı

Yıl:

Açıklama: 24.03.2023 Genel Kurul Davet İlanı

29.04.2022 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

Yıl:

Açıklama: 29.04.2022 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

29.04.2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 29.04.2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

29.04.2022 Genel Kurul Davet İlanı

Yıl:

Açıklama: 29.04.2022 Genel Kurul Davet İlanı

29.04.2022 Vekaletname

Yıl:

Açıklama: 29.04.2022 Vekaletname

29.04.2022 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 29.04.2022 Toplantı Gündemi

29.04.2022 Bilgilendirme Dökümanı

Yıl:

Açıklama: 29.04.2022 Bilgilendirme Dökümanı

29.03.2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

29.03.2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

29.03.2021 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi

Yıl:

Açıklama: 29.03.2021 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi

29.03.2021 Genel Kurul Davet İlanı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2021 Genel Kurul Davet İlanı

29.03.2021 Vekaletname

Yıl:

Açıklama: 29.03.2021 Vekaletname

29.03.2021 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 29.03.2021 Toplantı Gündemi

29.03.2021 Bilgilendirme Dökümanı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2021 Bilgilendirme Dökümanı

25.03.2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 25.03.2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

25.03.2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi

Yıl:

Açıklama: 25.03.2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi

25.03.2020 Genel Kurul Davet İlanı

Yıl:

Açıklama: 25.03.2020 Genel Kurul Davet İlanı

25.03.2020 Vekaletname

Yıl:

Açıklama: 25.03.2020 Vekaletname

25.03.2020 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 25.03.2020 Toplantı Gündemi

25.03.2020 Bilgilendirme Dökümanı

Yıl:

Açıklama: 25.03.2020 Bilgilendirme Dökümanı

26.03.2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 26.03.2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

26.03.2019 Genel Kurul Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

Yıl:

Açıklama: 26.03.2019 Genel Kurul Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

26.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı

Yıl:

Açıklama: 26.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı

26.03.2019 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 26.03.2019 Toplantı Gündemi

26.03.2019 Vekaletname

Yıl:

Açıklama: 26.03.2019 Vekaletname

26.03.2019 Genel Kurul Davet İlanı

Yıl:

Açıklama: 26.03.2019 Genel Kurul Davet İlanı

29.03.2018 Genel Kurul Toplanti Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2018 Genel Kurul Toplanti Tutanağı

29.03.2018 Vekaletname Örneği

Yıl:

Açıklama: 29.03.2018 Vekaletname Örneği

29.03.2018 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

Yıl:

Açıklama: 29.03.2018 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

29.03.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

Yıl:

Açıklama: 29.03.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

29.03.2018 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2018 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

29.03.2018 Genel Kurul Davet İlanı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2018 Genel Kurul Davet İlanı

29.03.2017 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

Yıl:

Açıklama: 29.03.2017 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

29.03.2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

29.03.2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

29.03.2017 Genel Kurul Davet İlanı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2017 Genel Kurul Davet İlanı

29.03.2017 Vekaletname Örneği

Yıl:

Açıklama: 29.03.2017 Vekaletname Örneği

29.03.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

Yıl:

Açıklama: 29.03.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

29.03.2016 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

Yıl:

Açıklama: 29.03.2016 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

29.03.2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

29.03.2016 Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3 genel Kurul başlıklı maddesi gereği yapılan duyuru

Yıl:

Açıklama: 29.03.2016 Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3 genel Kurul başlıklı maddesi gereği yapılan duyuru

29.03.2016 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2016 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

29.03.2016 Genel Kurul Davet İlanı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2016 Genel Kurul Davet İlanı

29.03.2016 Vekaletname Örneği

Yıl:

Açıklama: 29.03.2016 Vekaletname Örneği

29.03.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

Yıl:

Açıklama: 29.03.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

24.03.2015 Olağan Genel Kurul Tescil Gazetesi

Yıl:

Açıklama: 24.03.2015 Olağan Genel Kurul Tescil Gazetesi

24.03.2015 Olağan Genel Kurul Elektronik Ortamda Gelen Öneri ve Cevabı

Yıl:

Açıklama: 24.03.2015 Olağan Genel Kurul Elektronik Ortamda Gelen Öneri ve Cevabı

24.03.2015 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi

Yıl:

Açıklama: 24.03.2015 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi

24.03.2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 24.03.2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

24.03.2015 Genel Kurula Davet İlanı

Yıl:

Açıklama: 24.03.2015 Genel Kurula Davet İlanı

24.03.2015 Gündem

Yıl:

Açıklama: 24.03.2015 Gündem

24.03.2015 Vekaletname Örneği

Yıl:

Açıklama: 24.03.2015 Vekaletname Örneği

25.02.2015 SPK II-17.1 Sayılı Tebliğ 1.3 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereği Yapılan Duyuru

Yıl:

Açıklama: 25.02.2015 SPK II-17.1 Sayılı Tebliğ 1.3 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereği Yapılan Duyuru

Bağış ve Yardım Politikası

Yıl:

Açıklama: Bağış ve Yardım Politikası

26.03.2014 Olağan Genel Kurul Elektronik Ortamda Gelen Görüş ve Cevabı

Yıl:

Açıklama: 26.03.2014 Olağan Genel Kurul Elektronik Ortamda Gelen Görüş ve Cevabı

26.03.2014 Toplantıda Hazır bulunanlar Listesi

Yıl:

Açıklama: 26.03.2014 Toplantıda Hazır bulunanlar Listesi

26.03.2014 Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 26.03.2014 Toplantı Tutanağı

26.03.2014 Vekaleten Oy Kullanma Formu

Yıl:

Açıklama: 26.03.2014 Vekaleten Oy Kullanma Formu

26.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı

Yıl:

Açıklama: 26.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul Gündemi

Yıl:

Açıklama: Genel Kurul Gündemi

17.04.2013 Olağan Genel Kurul Tescil Gazetesi

Yıl:

Açıklama: 17.04.2013 Olağan Genel Kurul Tescil Gazetesi

27.03.2013 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

Yıl:

Açıklama: 27.03.2013 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

27.03.2013 Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 27.03.2013 Toplantı Tutanağı

Ortalık Yapısı

Yıl:

Açıklama: Ortalık Yapısı

Akçansa Genel Kurul İç Yönerge Teklifi

Yıl:

Açıklama: Akçansa Genel Kurul İç Yönerge Teklifi

27.03.2013 Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı

Yıl:

Açıklama: 27.03.2013 Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı

27.03.2013 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 27.03.2013 Toplantı Gündemi

06.03.2013 Akçansa Esas Mukavele Tadil Metni

Yıl:

Açıklama: 06.03.2013 Akçansa Esas Mukavele Tadil Metni

24.04.2012 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

Yıl:

Açıklama: 24.04.2012 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli

24.04.2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 24.04.2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

24.04.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı

Yıl:

Açıklama: 24.04.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı

Akçansa Esas Mukavele Tadil Metni

Yıl:

Açıklama: Akçansa Esas Mukavele Tadil Metni

Yönetim Kurulu Üyeleri Adayları

Yıl:

Açıklama: Yönetim Kurulu Üyeleri Adayları

24.04.2012 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 24.04.2012 Toplantı Gündemi

31.03.2011 Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 31.03.2011 Toplantı Tutanağı

31.03.2011 Katılanlar Cetveli

Yıl:

Açıklama: 31.03.2011 Katılanlar Cetveli

31.03.2011 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 31.03.2011 Toplantı Gündemi

29.03.2010 Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 29.03.2010 Toplantı Tutanağı

29.03.2010 Katılanlar Cetveli

Yıl:

Açıklama: 29.03.2010 Katılanlar Cetveli

29.03.2010 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 29.03.2010 Toplantı Gündemi

31.03.2009 Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 31.03.2009 Toplantı Tutanağı

31.03.2009 Katılanlar Cetveli

Yıl:

Açıklama: 31.03.2009 Katılanlar Cetveli

31.03.2009 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 31.03.2009 Toplantı Gündemi

31.03.2008 Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 31.03.2008 Toplantı Tutanağı

31.03.2008 Katılanlar Cetveli

Yıl:

Açıklama: 31.03.2008 Katılanlar Cetveli

31.03.2008 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 31.03.2008 Toplantı Gündemi

Olağanüstü Genel Kurul Haziran Cetveli

Yıl:

Açıklama: Olağanüstü Genel Kurul Haziran Cetveli

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Esas Mukavelename Tadil Metni

Yıl:

Açıklama: Esas Mukavelename Tadil Metni

Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: Toplantı Gündemi

30.03.2007 Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 30.03.2007 Toplantı Tutanağı

30.03.2007 Katılanlar Cetveli

Yıl:

Açıklama: 30.03.2007 Katılanlar Cetveli

30.03.2007 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 30.03.2007 Toplantı Gündemi

27.03.2006 Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 27.03.2006 Toplantı Tutanağı

27.03.2006 Katılanlar Cetveli

Yıl:

Açıklama: 27.03.2006 Katılanlar Cetveli

27.03.2006 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 27.03.2006 Toplantı Gündemi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Hazirun Cetveli

Yıl:

Açıklama: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Hazirun Cetveli

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: Toplantı Gündemi

Esas Mukavelename Tadil Metni

Yıl:

Açıklama: Esas Mukavelename Tadil Metni

Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Hazirun Cetveli

Yıl:

Açıklama: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Hazirun Cetveli

23.03.2005 Toplantı Tutanağı

Yıl:

Açıklama: 23.03.2005 Toplantı Tutanağı

23.03.2005 Katılanlar Cetveli

Yıl:

Açıklama: 23.03.2005 Katılanlar Cetveli

23.03.2005 Toplantı Gündemi

Yıl:

Açıklama: 23.03.2005 Toplantı Gündemi