Çerez Politikası

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Akçansa”, “Şirketimiz”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu : Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Veri Sorumlusu Telefonu : (0216) 571 30 00
Veri Sorumlusu Kep Adresi : akcansa.hukuk@akcansa.hs03.kep.tr
Veri Sorumlusu İnternet Adresi : www.akcansa.com.tr
Veri Sorumlusu Adresi : Palladium Tower Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 D:124-125 K:37-38 Ataşehir/İstanbul

Çerez Nedir?

Bilgisayar, akıllı telefon ya da tabletten bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınızda depolanan dosya ya da bilgilerdir. Çerezler ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz eylemleri ve tercihleri kaydederek bir sonraki gelişinizde bu bilgileri sunucuya geri gönderir. Cihazınızı hatırlayarak tercihlerinizin otomatik yüklenmesini sağlar ve online deneyiminizi kolaylaştırır.

Çerezler Neden Kullanılır?

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir.

Çerez Türleri, Kullanım Amaçları ve Hukuki Sebebi

Web sitesimizde kullandığımız çerezlerin türleri ve toplanan verilerin detayları ile kullanım amaçları aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

1. Zorunlu Çerezler:  Bu tarz çerezler web sitesinin işleyişi için zorunludur ve kapatılamaz. Bunlar genellikle sizin gizlilik tercihlerinizi tutmak veya sisteme girerken ya da bir form doldururken girdiğiniz verileri kullanmak amacıyla güncellenirler. Tarayıcınızı bu çerezleri engellemek veya sizi uyarması için güncelleyebilirsiniz, fakat sitenin bazı parçaları çalışmayabilir. Bu çerezler kişisel bilgi içermezler.

2. Performans Çerezleri:   Bu çerezleri sitenin ziyaretçi sayılarını ve trafiğini anlamak için kullanırız, böylece sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Bunlar bizim hangi sayfaların en çok ya da en az kullanıldığını anlamamıza ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiklerini görmemize yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı bilgiler kişisel olarak değil topluca anonim olarak işlenir. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, sizin sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Kullanmakta olduğunuz internet tarayıcısının ayarlarına girerek çerez tercihlerinizi yönetebilir, istemediğiniz çerezler varsa engelleyebilirsiniz. Çerezleri reddetmeyi ya da silmeyi seçmeniz halinde, Web Sitemiz de yer alan bazı özellik ve hizmetler düzgün şekilde çalışmayabilir. En sık kullanılan tarayıcılarda bu ayarları nasıl değiştirebileceğinize ilişkin bilgilere aşağıdaki linklere tıklayarak erişebilirsiniz. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Chrome‘da çerez ayarlarını yönetmek için tıklayın.
Firefox’da çerez ayarlarını yönetmek için tıklayın.
Microsoft Edge’de çerez ayarlarını yönetmek için tıklayın.
Opera’da çerez ayarlarını yönetmek için tıklayın.
Safari’de çerez ayarlarını yönetmek için tıklayın.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde iş ortaklarına, grup şirketlere ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, web sitesinin ziyaret edilmesi halinde kullanılan çerezler vasıtasıyla veya web sitesinde yer alan formların kullanılması vasıtasıyla Şirket tarafından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,”hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen kişisel verilerin münhasıran, özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak başvurularınızı; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’nci maddesinde belirtilen usule uygun olmak kaydıyla talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu yukarıda belirtilen adresimizden ya da https://www.akcansa.com.tr/ web sitemiz üzerinden veya akcansa.hukuk@akcansa.hs03.kep.tr adresimizden yazılı olarak yapabilirsiniz.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çerez Ayarları