Gelecek için
sorumlu çalışma

Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sosyal ve Toplumsal Sürdürülebilirlik

İnsanı merkeze alan bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Akçansa, yıllardır her türlü ayrımcılığa karşı dururken, sorumlu yönetim anlayışıyla uluslararası alanda kabul gören kurumsal yönetim uygulamalarını benimsemektedir. Şirketimiz, adil ve kapsayıcı bir çalışma ortamını destekleyen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği politikası ile sektöründe de eşitlik anlayışının yaygınlaştırılmasına öncülük etmektedir. Akçansa, ‘Benim Mahallem’ çatısı altındaki sosyal sorumluluk çalışmalarıyla faaliyet bölgelerindeki insanların ihtiyaçlarına kulak vererek sosyal kalkınmaya destek olmakta, çeşitli eğitimlerle toplumsal fayda sağlamaya odaklanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Akçansa, iş sağlığı ve güvenliği konusunu en önemli değerlerinden biri olarak görmektedir. Şirketimiz, insan odaklı yönetim anlayışıyla çalışanlarının huzur ve güven içinde çalışmaları için her türlü tedbiri almakta ve uygulamaktadır. Akçansa, çalışmalarını yürütürken elde ettiği başarılarda en büyük pay sahibi olan çalışanları başta olmak üzere, tüm paydaşları için fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye taşıma, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratma, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme, iş süreçlerinde olası riskleri doğru zamanda tespit etme ve sürekli iyileştirmeler yapma ilkelerini benimsemektedir.

Akçansa olarak İSG kültürü gelişiminin kontrolü ve devamlılığını sağlamak üzere çalışanlar, alt işverenler, İSG uzmanları ve üst yönetimin bulunduğu ayrı bir İSG kuruluna sahibiz. Üst düzey kapsayıcılık ve liderlikle yönetilen Akçansa İSG kurulu ayda en az 1 kez toplanarak İSG risklerini değerlendirmek, alınan kararların çalışma ortamlarında en uygun şekilde uygulanmasını sağlamaktan sorumludur.

Şirketimiz, Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ile uyumlu olarak 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri içerisinde yer alan ‘0 İş Kazası’ hedefine belirlediği aksiyonlarla emin adımlarla ilerlemektedir. Bu aksiyonlar arasında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinde dijitalleşmeye ve sanal gerçeklik uygulamalarına geçiş, alt işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri ile tanışmaları ve belgelendirme süreçleri için gerekli desteğin verilmesi, sürüş güvenliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitimlere devam edilmesi, yasal gerekliliklere tam uyum ve yüklenici/altişveren yönetimi konusunda dijitalizasyon çalışmaları yer almaktadır.

İstihdam

Akçansa farklı pozisyonlarda görev alan çalışanları ile geleceği birlikte şekillendirmektedir. Şirketimize yapılan tüm başvurular fırsat eşitliğini gözeterek objektif bir bakış açısı ile değerlendirilmektedir. Akçansa’da işe alım süreçleri dijital platformlar ve uygulamalarla yürütülmektedir. Başvurular incelendikten sonra adaylara çeşitli envanterler yönlendirilerek güçlü yönleri ve gelişim alanları analiz edilmekte, Akçansa kültürü ve değerlerine uyum göstermelerine önem verilmektedir.

Şirketimiz genç istihdamına önem vermekte ve bu doğrultuda çeşitli projeler geliştirerek iş hayatına ilk yolculuklarında gençlere destek olmaktadır. Akçansa, ‘Future of Work – İş’in Geleceği’ projesi kapsamında geliştirdiği, yeni nesil genç yetenek işe alım programı Let’s Shape The Future Together ve kadın öğrenciler için geliştirdiği uzun dönem staj programı GençİZ ile ilk günden itibaren gerçek bir iş ve gelişim deneyimi sunmaktadır.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Akçansa’da çalışanlarımıza adil, eşit, güvenli ve kapsayıcı koşullara sahip bir çalışma ortamı yaratmak; hiçbir şekilde dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı yapmadan iş ortamımızda farklılıklardan beslenmek en önemli değerlerimiz arasında yer almaktadır. Şirketimiz, kadın istihdamını destekleyerek sektördeki kadın çalışan oranının artırılmasına katkı sunmakta, toplumsal cinsiyet eşitliğini önceliklendirerek bu bilinci her sene daha da yükseltmek için şirket içerisinde çalışmalar yürütmektedir.

Şirketimiz, 2018 yılında başlatmış olduğu ‘İş’te Eşitlik’ projesi ile şimdiye kadar İstanbul, Çanakkale ve Samsun’daki tesislerinde 300 çalışanın katıldığı ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ atölyeleri düzenlemiştir. Akçansa olarak 2022 yılında, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin Yüzde 30 Kulübü’ne üye olarak, üst yönetimde kadın çalışan oranını artırma hedefimize doğru bir adım daha attık.

Şirketimiz, projelerinin yanı sıra, 2013 yılından itibaren kadının toplumda, iş ve ekonomik hayatta güçlendirilmesi için Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin (UNGC), 2014 yılından itibaren ise Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı konumundadır. 2021 yılında, Global Compact ‘Target Gender Equality’ programına dahil olarak çeşitli kapasite ve performans geliştirici atölyelere de katılım sağladık. Akçansa olarak ayrıca 2021 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Manifestomuzu da yayımladık.

Akçansa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

Eğitim ve Gelişim

Akçansa olarak bütünsel sağlık, gelecek için gelişim ve amaç odaklı kültür yaratmak için çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Şirketimize yeni katılan çalışanlar, iş kültürüne hızla adapte olmak için ‘Akçansa Dijital Akademi’ platformundaki oryantasyon sürecinden geçmektedir. Söz konusu dijital platformumuz, kişisel gelişimden kapsayıcılık, çeşitlilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi çeşitli konu başlıklarına uzanan geniş yelpazede eğitimler sunmaktadır. Fabrikalardaki tüm çalışanlara teknik yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla bireysel bazda planlanan ‘Skill Matrix’ eğitim sistemi uygulanmaktadır.

Şirketimiz, fonksiyonlar arası iş birliğini artırarak Akçansa stratejileri ile uyumlu projeleri gerçekleştirmek için Project Marketplace sürecinden yararlanmaktadır. Tüm çalışanlara sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak ve onların kendilerini değerli ve üretken hissettikleri bir Akçansa dünyası yaratmak amacıyla; ‘Akçansa Yanında’ platformunu kullanıyoruz. Şirketimiz düzenlediği ‘Akçansa Farkındalık Buluşmaları’ ile bedensel ve zihinsel sağlığın önemini vurgularken; farklı alanlardan uzman konuşmacıları ağırladığı ‘Next+ seminerleri’ de düzenlemektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük

Şirketimiz, sosyal sorumluluk çalışmalarını ‘iyi bir komşu olmak’ anlayışı etrafında sürdürürken 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri’nin sosyal boyutunda hem çalışanlarına hem de bir parçası olduğu topluma katkı sağlamaya çalışmaktadır. Akçansa, eğitimden, spor ve kültür sanata geniş yelpazede insan ve toplum hayatına sürdürülebilir destek sağlama prensibiyle çalışmaya devam etmektedir.

Gönüllülük

Şirketimiz, 2015 yılından bu yana TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) işbirliği ile ‘Benim Mahallem’ sosyal sorumluluk projesini yürütmektedir.

2022 yılında Ezine’deki ilk ve orta okullardaki 1.000 öğrenciye ‘Atık ve Geri Dönüşüm’ ile ‘Cinsiyet Eşitsizliğine Dayalı Akran Zorbalığı’ konularında eğitimler düzenledik. Eğitim içerikleri öğrencilerin çevre duyarlılığı ile ilgili farkındalıklarını artıran, arkadaş ilişkilerinde hangi olumlu davranışların yararlı hangi davranışların zorbalık olarak nitelendirileceği ile ilgili çocuklara iç görü kazandıran oyunlardan ve değerlendirmelerin yer aldığı psikodrama çalışmalarından oluştu. Proje kapsamında eğitimci psikologlar, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile 10’ar kişilik gruplar halinde çalışmalar gerçekleştirdi. 2022 yılında toplam 2.630 öğrenciye eğitim verdik.

Şirketimiz, 2023 yılında ise Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Benim Mahallem Mobil Eğitim Tırı ile depremden etkilenen çocukların yanında yer almak üzere çalışmalar gerçekleştirdi.

Nisan ayı içinde 5-18 yaş grubu 1000 çocuğa TOÇEV’in uzman psikologları tarafından verilen psikolojik ve sosyal içerikli eğitimlerin yanında, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini destekleyecek özel çalışmalar hayata geçirildi, çocukların soruları cevaplandı. Okul öncesi, okul dönemi ve lise dönemi psikoeğitim içeriğinin yanında, aralarında masal anlatıcılığı, doğa pedagojisi ve beden perküsyonu gibi eğitici ve geliştirici aktivitelerin de yer aldığı eğitimler çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.

Sabancı Topluluğu, doğaya, canlılara ve yeni nesillere güzel bir gelecek bırakmak amacıyla ‘Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ kapsamında çalışanları ve onların ailelerinin katılımları ile anlamlı projeler hayata geçiriyor. Düzenlenen etkinliklerde Akçansa gönüllüleri de yer alıyor.

Şirketimiz, çalışanlarının çocuklarını destekleyip hayallerindeki geleceğe ulaşmalarına katkı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. ‘İyiliğe Değenler – Çocuklarımız için Bizden Bize’ yetenek ve başarı bursumuza 2019 yılından beri devam ediyoruz. Programımızda her yıl bursiyer sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 4. Dönem olan 2022- 2023 dönemine toplam 26 bursiyer ile başladık.

Akçansa’nın, meslek tercihi yapacak öğrencilere mühendislik becerileri konusundan yola çıkarak yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmeleri için destek olmak amacıyla başlattığı ‘Benim Mesleğim Senin Seçimin’ projesinin ilk ayağı Mayıs 2022’de Samsun’da gerçekleştirildi. Ladik Akpınar Fen Lisesi’nden 10. ve 11. sınıf öğrencilerini şirketimizin Ladik Fabrikasında Akçansalı mühendisler ile buluştururken, öğrencilerin yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine destek olmak için tecrübe paylaşımında bulunduk.

İşte Eşitlik vizyonuyla hareket eden Akçansa için, kadınların üretim faaliyetlerine katılımının sağlanması ve emeklerinin ekonomik değere dönüştürme fırsatının yaratılması büyük önem taşımaktadır. Kadınlara yönelik mesleki faaliyetlerimiz Ladik Fabrikası çalışanlarının eşleri ve Ladikli ev hanımlarının cam üretimi konusunda eğitildiği ve çabalarının ekonomik değere dönüştürüldüğü “Ladik Cam Atölyesi” projesiyle devam ediyor.