Teknoloji ve İnovasyon

INOVASYON

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Akçansa; yeni ürün geliştirme, ürün optimizasyon çalışmaları, satış öncesi ve sonrası teknik destek sağlanması, üniversitelerde çimento ve beton teknolojileri konularında ders verilmesi ve bu alanlarda yapılan araştırmalara katkı sunulmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası bilimsel yayın çalışmaları gibi konulardaki faaliyetlerini üniversiteler, kamu kuruluşları, sektörel STK’lar ve Heidelberg Teknoloji Merkezi iş birliği ile sürdürmektedir

AR&GE

AR&GE

Tamamlanan Önemli Ar-Ge Projeleri

 • Klinker Üretiminde Mineralizör Kullanımının Araştırılması (Tübitak Teydeb Projesi)
 • Çimentoda Hidratasyon Reaksiyonlarının ve Etkilerinin Araştırılması (Sabancı Üniversitesi İş Birliğiyle)
 • İnşaat ve Yıkıntı Atıklardan Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi (Tübitak Teydeb Projesi)
 • Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin Ek Yakıt ve CO2 Tutucu Olarak Kullanımının Araştırılması (Tübitak Teydeb Projesi)
 • Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) Projesi için Yüksek Performanslı Çimento ve Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
 • Büyük Alt Yapı Projeleri için Yüksek Kıvam Korumalı ve Performanslı Çimento ve Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
 • Yüksek Katlı Yapılar için Yüksek Kıvamlı ve Performanslı Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
 • 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi için Yüksek Performanslı Çimento ve Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
 • Beton Numunelerinin RFID Etiketle İzlenmesi Projesi (Ankaref ve Vuruşkan Firmaları İş Birliğiyle)
 • Makro Sentetik Lifli Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol Projesi (Boğaziçi Üniversitesi ve Kordsa İş Birliğiyle)
 • Termal Özellikleri Geliştirilmiş Çimento ve Beton Tasarımı Projesi
 • Beton Dayanımının Sensörlerle Anlık Dijital Ortamda (Tablet veya Akıllı Telefon ile) Takibi Sistemi (SmartBeton)
 • Çimento Üretiminde Kalite Kontrol Parametrelerinin Takibi (E-Fabrika Kalite Uygulaması)
 • Hazır Beton Standart ve Özel Ürünleri için Yaşam Döngüsü Analizi Yapılması ve EPD (Çevresel Ürün Beyanı) Belgelerinin Alımı
 • 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri Doğrultusunda CO2 Yol Haritası (CO2 Road Map) Belirlenmesi ve Düşük Karbonlu / Düşük Klinkerli Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi Planının Oluşturulması
 • Aktive Edilmiş Doğal Malzemelerin (Kalsine Kil) Çimento İkamesi Olarak Kullanımı (Sabancı Üniversitesi İş Birliğiyle)
 • Su Yalıtımı Yönetmeliğinde Tarif Edilen Yapısal Yalıtım Yöntemi Gerekliliklerini Sağlayacak Su Geçirimsiz Beton Ürününün Geliştirilmesi (Hidromix)
 • Makro Sentetik Lif ile Güçlendirilmiş Zemin Betonlarının (Kratosbeton) Yük Taşıma Kapasitesi ve Eşdeğer Donatı Hesabının Yapılabileceği Aracın Geliştirilmesi
 • Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS) Teknolojilerinin Araştırılması (Sabancı X-Teams Projesi)
 • Karbon Yakalama ve Kullanma (CCU) Teknolojilerinin Yapı Malzemeleri Alanında Uygulamalarının Araştırılması (Sabancı X-Teams Projesi)
 • İleri Veri Analitiği ile Çimento ve Beton Üretiminde Kalite Kontrol Parametrelerinin Tahmini
 • İnşaat Yıkıntı Atıklarının Beton Üretimi ve İnşaat Uygulamalarında Değerlendirilmesi (YTÜ İş Birliğiyle)
 • Sülfata Dayanıklı ve Uzun Ömürlü Alt Yapı Projelerinin Gereksinimleri için Üstün Dürabiliteli Beton Ürününün Geliştirilmesi (Solidmix)

Devam Eden Önemli Ar-Ge Projeleri

 • Çimento ve Beton Üretiminde Alternatif Mineral Katkıların (Puzolanların) Kullanımının ve Düşük Karbonlu / Düşük Klinkerli Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
 • Karbonsuzlaştırma Stratejisi Kapsamında Teknoloji Değerlendirmesi, Alternatif Teknolojilerin Önceliklendirilmesi ve Uygulanabilirliklerinin Araştırılması (KPMG İş Birliğiyle)
 • İnşaat Yıkıntı Atıklarının Karbon Tutucu Malzeme Olarak Değerlendirilerek, İleri Dönüşüm ile Çimento ve Beton Üretiminde Yeniden Kullanımının Araştırılması
 • Yakıt Karışımında Hidrojen ve Oksijen Kullanılabilirliğinin Araştırılması