Teknoloji ve İnovasyon

INOVASYON

Dijital Dönüşüm

Akçansa dijital dönüşüm yaklaşımını dijitalleşme, optimizasyon ve yeni iş modeli dönüşümlerini içerecek şekilde ele almaktadır. Dönüşüm inisiyatifleri sürekli gelişim kurgusunda, veri odaklı olarak operasyonel mükemmellik, müşteri bağlılığı ve ürün mükemmelliği üzerinden kurgulanmıştır. 2021 yılında üç ana inisiyatif üzerinden projeler hayata geçirilmiştir.

DÖNÜŞÜM

DÖNÜŞÜM

Yaşam Döngüsü

Güncel tutulan dijital altyapı sayesinde operasyonların sürekliliğini sağlamayı amaçlar. İnisiyatif, üretimle ilgili tüm IT/OT sistemlerinin ve proses otomasyon sistemlerinin, en iyi endüstri pratikleri ile tüm servis ömürleri boyunca hizmet verebilir bir noktada kalmalarını sağlar.

Otonom Üretim

Gelişmiş proses kontrolörleri ve ileri veri analitiği yöntemleri kullanımı ile mühendislerin ve operatörlerin karar alma süreçlerine yardımcı olur. Hedefi personele olan bağımlılığı azaltmak ve böylelikle tüm önemli kararların sistematik bir yaklaşımla alınmasını sağlamak ve insan hatasını azaltmaktır.

Operasyonların Dijitalleştirilmesi

Günlük yapılan ana faaliyetleri dijital ortama taşımayı amaçlar. Bu inisiyatif, insanları, prosesleri ve nesneleri birbirine bağlamak için çeşitli platformları kullanır. İlk başta faaliyetler dijital ortama aktarılır, daha sonra sürekli gelişim yaklaşımıyla modernize edilir.

Projeler

Çevresel Raporlama projesi resmi olarak takip edilen online emisyon izleme sistemi üzerinde uygulanmıştır. Proje ile 3 tesise bağlı toplam 7 atık gaz bacası; 4 farklı yönetmelik, 6 farklı koşul ve 10 ayrı parametre açısından 7/24 izlenmektedir. Çevre mühendisleri yasal uyumu ayda bir kez uzun süren manuel bir değerlendirme ile takip etmekteydiler. Projenin raporlama sürecinin otomatikleştirmesi ile uyum durumu canlı olarak takip edilebilir ve üretim planlarına göre tahminler yapılabilir hale gelmiştir. Proje ile 240 mühendislik saati tasarruf edilerek farklı süreçlere destek aktarılması sağlanmıştır.

Kalite Uygulaması tüm çimento fabrikalarında manuel olarak yürütülen kalite süreçlerini ve excel ortamında yer alan verileri tek bir uygulama platformuna transfer etmiştir. Tüm kritik kalite analiz cihazı verileri sisteme otomatik olarak aktarılır hale gelmiştir. Sistem; kalite verilerini, hedefleri ve limitleri kaydeder, kalite analizlerini planlar, sonuçları web platformu veya self-servis rapor tasarımcısı ile e-postalar üzerinden raporlar. Uygulama operasyonel faza alınmış olup, halen sürekli gelişim döngüsü içerisindedir.

2021 yılı istatistikleri:
240.000 Numune,
370.000 Analiz,
110 Aktif Kullanıcı,
10 Kalite Cihazı Bağlantısı,
460 Kullanıcı Geri Bildirimi

Vardiya Defteri Uygulaması önemli olayların ve vardiyalar arasındaki bilgilerin yeterince aktarılmaması sebebiyle kurgulanmış, mavi yakalı çalışanlar için oluşturulmuş bir kayıt sistemidir. Sistem, vardiyalar arası iletişimi ve olayların geçmişe dönük kayıtlarının tutulmasını sağlamıştır.

2021 yılı istatistikleri:
50.000 kayıt,
22 ekip,
180 kullanıcı

Ocak Uygulaması hammadde homojenizasyon faaliyetlerinin kalite hedeflerine daha iyi uyum sağlaması için Çanakkale Fabrikası’nın ocak operasyonlarını dijitalleştirmeyi amaçlamaktadır. Amaç, sürekli otomatik kalite yönetimi ile hammaddenin öğütülmesi aşamasından önce kalite sapmasını en aza indirmektir. Çözümün özellikleri, taş ocağı patlatma ve teslimat planının oluşturulmasını, canlı kamyon teslimatının izlenmesini, çevrimiçi kalite analizörünün izlenmesini ve KPI raporlama sistemini kapsar.

2021 yılı istatistikleri:
330 Taş Ocağı Patlaması,
86.000 sevkiyat,
Temel kalite hedeflerinde %7,4 iyileştirme

Ziyaret günlüğü Uygulaması Çimento ve RMC satış temsilcilerinin müşteri etkileşimlerini ve ziyaretlerini kaydettiği dahili bir şirket platformudur. Sistem, satış ve teknik destek ekipleri arasında koordinasyonu sağlar ve müşteri geçmişini tutar.

Kalite, Vardiya Defteri, Ocak, Ziyaret Defteri uygulamaları, Akçansa çalışanları tarafından geliştirilmiş uygulamalardır. Ürün geliştirme yaklaşımında Design Thinking ve DevOps metodolojileri kullanılmıştır. Bu uygulamalar çeşitli kullanım durumlarını kapsar ve sürekli gelişim için genişletilebilir bir dijital platform sunar.