İnsan Kaynakları

AKÇANSA

İNSAN KAYNAKLARI

Akçansa’da Gelişim

Akçansa olarak işlerimizi ve iş yapış şekillerimizi tüm paydaşlarımızı odağımıza alarak bütüncül ve gelişim odaklı bir bakış açısıyla tasarlamaktayız. Şirketimize yeni katılan çalışanlar da kurum kültürüne hızlı uyum sağlamaları için dijital oryantasyon sürecinden geçmektedir. ‘Akçansa Dijital Akademi’ platformunda çeşitli konu başlıklarında eğitim imkanı sunmakta ve her hafta eklenen yeni eğitimler ile platform zenginleştirilmektedir.

Akçansa’da Liderlik
Gelişimi

Akçansa’da her yıl düzenlenen ve yönetim kadrolarının katılım gösterdiği “Liderlik Toplantıları” ile şirketin stratejik yol haritası belirlenmektedir. Düzenli olarak gerçekleştirilen Liderlik Stilleri Anketi, Organizasyonel İklim Anketi ve Liderlik Gelişim Programları ile yöneticilerin liderlik yolculuklarında sürekli gelişim hedeflenmektedir. 2022 yılında tüm liderlik gelişim programları “Leaders” markası altında toplanarak, yöneticilerimiz için “Leaders UpP” ve sahada çalışan şeflerimiz için “Leaders Tech” teması ile hayata geçirilmiştir. 2023 yılında ise “Leaders On Site” ve “Leaders Sales” programları için ilk adımlar atılmıştır. “Leaders” gelişim programları, yöneticilerimizin güncel ihtiyaç ve gelişim alanlarına göre güncellenerek her yıl farklı önceliklere hitap edecek şekilde devam edecektir.

Skill Matrix
Eğitim Sistemi

Şirketimiz, fabrikalardaki tüm çalışanların teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel bazda planlanan ‘Skill Matrix’ eğitim sistemini uygulamaya almıştır. Toplamda 103 eğitim başlığını kapsayan, iç ve dış eğitimcileri içeren sistem kapsamında çapraz yetkinliklerin kazandırılması odağı ile 3 yıllık bir planlama yapılmaktadır.

Bununla birlikte, fonksiyonlar arası iş birliğini artırarak Akçansa stratejileri ile uyumlu projeleri gerçekleştirmek için Project Marketplace sürecinden yararlanmaktayız. Şirket genelinde değer yaratan, maliyet avantajı sağlayan projeleri tek bir dijital ortamda toplarken, çalışanların uygun gördükleri projelere dahil olmalarını hedefliyoruz.

Koçluk ve Mentorluk
Uygulamaları

Koçluk ve Mentorluk Uygulamaları Akçansa’nın 7 yıldır imza projesi olan ve Avrupa Mentorluk ve Koçluk Derneği Türkiye (EMCC Türkiye) akredite mentorluk programı “Kariyer Çınarı”; 3 farklı döneme özgü yaklaşım ile hayata geçirilmektedir. Proje kapsamında geleneksel mentorluk sürecinin (kıdemli yöneticilerin mentor, genç çalışanların menti olarak yer aldığı) yanı sıra mentorların Sabancı Topluluğu şirketlerinden 30 yaş altı ve kariyer yolculuklarının başında, yetenek havuzunda yer alan çalışanların olduğu ve mentilerin ise kariyerinde üst seviyelerde yer alan Akçansa’lı yöneticilerin olduğu “Tersine Mentorluk” uygulaması hayata geçirilmektedir. Bu sayede genç yeteneklerin farklı bakış açıları, esnek ve yeni nesil yetkinlikleri ile deneyimli yöneticilerin tecrübeleri arasında bir köprü kurulması ve paylaşım sağlanması amaçlanmaktadır.

Akçansa Yanında

Çalışanların esenliğini önceliklendirilerek “Akçansa Yanında” platformu oluşturulmuştur. Çalışanların sağlıklı yaşam, spor ve beslenme konularında uzman kişilere danıştıkları bir platform olmanın ötesinde kulüpler aracılığıyla sosyalleştikleri bir fırsat da sunulmaktadır. İlk günden itibaren çalışanların ilgiyle karşıladıkları bu platformda gerçekleştirilen bütünsel sağlık kampanyaları ve yarışmalarda çalışanlarımız aktif olarak yer almaktadır. Bütünsel sağlık çatısı altında; 8 farklı oturum ile “Akçansa Farkındalık Buluşmaları”nda bedensel ve zihinsel sağlığın önemi vurgulanan seminer ve eğitimler sunulmaktadır. Ayrıca, alanlarında uzman konuşmacıların çeşitli konularda bilgi ve deneyimlerini aktardıkları bir platform sunan “Next+” seminerleri de organize etmektedir.

Liderlik Gelişimi

Akçansa’da her yıl düzenlenen ve yönetim kadrolarının katılım gösterdiği “Liderlik Toplantıları” ile şirketin stratejik yol haritası belirlenmektedir. Düzenli olarak gerçekleştirilen Liderlik Stilleri Anketi, Organizasyonel İklim Anketi ve Liderlik Gelişim Programları ile yöneticilerin liderlik yolculuklarında sürekli gelişim hedeflenmektedir. 2022 yılında tüm liderlik gelişim programları “Leaders” markası altında toplanarak, yöneticilerimiz için “Leaders UP” ve sahada çalışan şeflerimiz için “Leaders TECH” teması ile hayata geçirilmiştir. “Leaders” gelişim programları yöneticilerimizin güncel ihtiyaç ve gelişim alanlarına göre güncellenerek, her yıl farklı önceliklere hitap edecek şekilde devam edecektir.

Gelişim Fırsatları

Akçansa’ya yeni katılan tüm çalışanlar için bireysel oryantasyon planı hazırlanmaktadır. Akçansa Dijital Akademi’de bulunan ‘Akçansa Dünyası’ programıyla beraber; saha gezisi, departman tanışma toplantıları ve eğitimlerle oryantasyon planları desteklenmektedir.

Fonksiyon bazlı tasarlanan gelişim programları kapsamında kişisel beceriler ve mesleki teknik bilgi gelişimleri; sınıf içi eğitimler, takım çalışmaları, ilham veren buluşmalar, liderlerle sohbetler ve mentorluk gibi birçok araçla zenginleştirilmektedir.

Akçansa çalışanlarının toplamda 8 farklı oturumda bir araya geldiği ‘Akçansa Farkındalık Buluşmaları’nda bedensel ve zihinsel sağlığın önemi vurgulanmaktadır. İnsan kaynakları departmanımız ayrıca alanlarında uzman konuşmacıların çeşitli konularda bilgi ve deneyimlerini aktardıkları bir platform sunan ‘Next+’ seminerlerini organize etmektedir. Akçansa, ‘Let’s Shape The Future Together’ işe alım programı ile sürdürülebilir bir gelecek için yeni nesil Akçansalıları yetiştirmektedir.

Global organizasyon vizyonu kapsamında, kendilerine özel dizayn edilen yabancı dil eğitimleriyle çalışanların yabancı dil öğrenim süreçlerine katkı sağlanılmaktadır.

Akçansa’nın gelişim fırsatları kapsamında çalışanlar pozisyonları ve talep ettikleri eğitim programının içeriği göz önünde bulundurularak yüksek öğrenim desteği almaktadır.