Yatırımcı İlişkileri

YATIRIMCI

Sıkça Sorulan Sorular

Temettü Ödeme Tarihçesi

Yıl

Tarih

Dağıtım Oranı % (Net)

2022

27.03.2023

117,53

Yıl: 2022

Tarih: 27.03.2023

Dağıtım Oranı % (Net): 117,53

2021

09.05.2022

43,20

Yıl: 2021

Tarih: 09.05.2022

Dağıtım Oranı % (Net): 43,20

2020

30.03.2021

46,60549

Yıl: 2020

Tarih: 30.03.2021

Dağıtım Oranı % (Net): 46,60549

2019

26.03.2020

20,57

Yıl: 2019

Tarih: 26.03.2020

Dağıtım Oranı % (Net): 20,57

2018

29.03.2019

67,83

Yıl: 2018

Tarih: 29.03.2019

Dağıtım Oranı % (Net): 67,83

2017

30.03.2018

56,831

Yıl: 2017

Tarih: 30.03.2018

Dağıtım Oranı % (Net): 56,831

2016

30.03.2017

105,3065

Yıl: 2016

Tarih: 30.03.2017

Dağıtım Oranı % (Net): 105,3065

2015

30.03.2016

114,36750

Yıl: 2015

Tarih: 30.03.2016

Dağıtım Oranı % (Net): 114,36750

2014

01.04.2015

100,47

Yıl: 2014

Tarih: 01.04.2015

Dağıtım Oranı % (Net): 100,47

2013

28.03.2014

64,1121

Yıl: 2013

Tarih: 28.03.2014

Dağıtım Oranı % (Net): 64,1121

2012

29.03.2013

48,83

Yıl: 2012

Tarih: 29.03.2013

Dağıtım Oranı % (Net): 48,83

2011

26.04.2012

39,39

Yıl: 2011

Tarih: 26.04.2012

Dağıtım Oranı % (Net): 39,39

2010

04.04.2011

17,34

Yıl: 2010

Tarih: 04.04.2011

Dağıtım Oranı % (Net): 17,34

2009

22.04.2010

29,05

Yıl: 2009

Tarih: 22.04.2010

Dağıtım Oranı % (Net): 29,05

2008

08.05.2009

31,08

Yıl: 2008

Tarih: 08.05.2009

Dağıtım Oranı % (Net): 31,08

2007

02.04.2008

55,49

Yıl: 2007

Tarih: 02.04.2008

Dağıtım Oranı % (Net): 55,49

2006

02.04.2007

57,00

Yıl: 2006

Tarih: 02.04.2007

Dağıtım Oranı % (Net): 57,00

2005

29.03.2006

48,51

Yıl: 2005

Tarih: 29.03.2006

Dağıtım Oranı % (Net): 48,51

2004

29.03.2005

28,26

Yıl: 2004

Tarih: 29.03.2005

Dağıtım Oranı % (Net): 28,26

2003

02.04.2004

10,80

Yıl: 2003

Tarih: 02.04.2004

Dağıtım Oranı % (Net): 10,80

2002

31.03.2003

17,00

Yıl: 2002

Tarih: 31.03.2003

Dağıtım Oranı % (Net): 17,00

2001

30.04.2002

7,00

Yıl: 2001

Tarih: 30.04.2002

Dağıtım Oranı % (Net): 7,00

2000

02.04.2001

3,00

Yıl: 2000

Tarih: 02.04.2001

Dağıtım Oranı % (Net): 3,00

1999

04.04.2000

24,80

Yıl: 1999

Tarih: 04.04.2000

Dağıtım Oranı % (Net): 24,80

1998

05.04.1999

45,00

Yıl: 1998

Tarih: 05.04.1999

Dağıtım Oranı % (Net): 45,00

1997

01.04.1998

110,00

Yıl: 1997

Tarih: 01.04.1998

Dağıtım Oranı % (Net): 110,00

1996

30.04.1997

40,00

Yıl: 1996

Tarih: 30.04.1997

Dağıtım Oranı % (Net): 40,00

Son 20 yılda yapılan sermaye artırım oranları listede gösterilmektedir.

Şirketimizin yapmış olduğu sermaye artırım oranları listede gösterilmektedir.

-Şirketimiz 27.04.1998 tarihinde %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Ortaklarımız ellerinde bulunan 1 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı %400 oranında sermaye artırımı karşılığı 2. tertip hisse senedi verilmiştir.

-Şirketimiz 14.06.1999 tarihinde %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Ortaklarımız ellerinde bulunan 2 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı %100 oranında sermaye artırımı karşılığı 4. tertip hisse senedi verilmiştir.

-Şirketimiz 07.01.2003 tarihinde %150 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Ortaklarımız ellerinde bulunan 3 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı %150 oranında sermaye artırımı karşılığı 6. tertip hisse senedi verilmiştir.

-Şirketimiz 20.11.2003 tarihinde %75 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Ortaklarımız ellerinde bulunan 4 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı 7. tertip hisse senedi verilmiştir.

-Şirketimiz 13.03.2006 tarihinde %15 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Ortaklarımız ellerinde bulunan payların 5 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı %15 oranında sermaye artırımı karşılığı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesaplarına kaydi olarak verilmiştir.

Şirketin Çanakkale Çimento Sanayi A.Ş. ile Akçimento Ticaret A.Ş. ile 1996 yılında devralma yoluyla birleşmesi neticesinde hisse senetleri Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Hisse senetlerinin değişim işlemleri ve günümüze kadar yapılan tüm sermaye artırımları ile temettü ödemeleri Şirket merkezimizden yapılmaktaydı.

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu’nun 157’nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“Kanun”) Geçici 6. maddesine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde;

31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Şirketimize teslim edilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiştir.

Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybetmişlerdir.

Yıllar itibariyle sermaye hareketleri tablosu

Yıllar itibariyle sermaye hareketleri tablosu

Başkan: Burak ORHUN

Başkan Yardımcısı: Hakan GÜRDAL

Üye: Şebnem ÖNDER

Üye: Dr. Carsten SAUERLAND

Üye: Bülent BOZDOĞAN

Üye: Dr. Markus SLEVOGT

Denetçi: Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.