Sıkça Sorulan Sorular

Temettü Ödeme Tarihçesi

Yıl Tarih Dağıtım Oranı % (Net)
2018 29.03.2019 67,83
2017 30.03.2018 56,831
2016 30.03.2017 105,3065
2015 30.03.2016 114,36750
2014 01.04.2015 100,47
2013 28.03.2014 64,1121
2012 29.03.2013 48,83
2011 26.04.2012 39,39
2010 04.04.2011 17,34
2009 22.04.2010 29,05
2008 08.05.2009 31,08
2007 02.04.2008 55,49
2006 02.04.2007 57,00
2005 29.03.2006 48,51
2004 29.03.2005 28,26
2003 02.04.2004 10,80
2002 31.03.2003 17,00
2001 30.04.2002 7,00
2000 02.04.2001 3,00
1999 04.04.2000 24,80
1998 05.04.1999 45,00
1997 01.04.1998 110,00
1996 30.04.1997 40,00

Son 20 yılda yapılan sermaye artırım oranları listede gösterilmektedir.

Şirketimizin yapmış olduğu  sermaye artırım oranları listede gösterilmektedir.

 • Şirketimiz 27.04.1998 tarihinde %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Ortaklarımız ellerinde bulunan 1 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı %400 oranında sermaye artırımı karşılığı 2. tertip hisse senedi verilmiştir.
 • Şirketimiz 14.06.1999 tarihinde %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Ortaklarımız ellerinde bulunan 2 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı %100 oranında sermaye artırımı karşılığı 4. tertip hisse senedi verilmiştir.
 • Şirketimiz 07.01.2003 tarihinde %150 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Ortaklarımız ellerinde bulunan 3 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı %150 oranında sermaye artırımı karşılığı 6. tertip hisse senedi verilmiştir.
 • Şirketimiz 20.11.2003 tarihinde %75 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Ortaklarımız ellerinde bulunan 4 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı 7. tertip hisse senedi verilmiştir.
 • Şirketimiz 13.03.2006 tarihinde %15 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmıştır. Ortaklarımız ellerinde bulunan payların 5 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı %15 oranında sermaye artırımı karşılığı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesaplarına kaydi olarak verilmiştir.

Şirketin Çanakkale Çimento Sanayi A.Ş. ile Akçimento Ticaret A.Ş. ile 1996 yılında devralma yoluyla birleşmesi neticesinde hisse senetleri Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Hisse senetlerinin değişim işlemleri ve günümüze kadar yapılan tüm sermaye artırımları ile temettü ödemeleri Şirket merkezimizden yapılmaktaydı.

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu’nun 157’nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“Kanun”) Geçici 6. maddesine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde;

31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Şirketimize teslim edilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiştir.

Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybetmişlerdir.

Yıllar itibariyle sermaye hareketleri tablosu Yükle

 • Başkan, Tamer SAKA
 • Başkan Yardımcısı, Hayrullah Hakan GÜRDAL
 • Üye, Carsten SAUERLAND
 • Üye, Burak Turgut ORHUN
 • Üye, Mehmet SAMİ
 • Üye, Markus C. SLEVOGT
 • Denetçi, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş

YATIRIMCI MERKEZİ MENÜ