Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Yıl Döküman
26.03.2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2019 Yükle
26.03.2019 Genel Kurul Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi 2019 Yükle
26.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı 2019 Yükle
26.03.2019 Toplantı Gündemi 2019 Yükle
26.03.2019 Vekaletname 2019 Yükle
26.03.2019 Genel Kurul Davet İlanı 2019 Yükle
29.03.2018 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi 2018 Yükle
29.03.2018 Genel Kurul Toplanti Tutanağı 2018 Yükle
29.03.2018 Vekaletname Örneği 2018 Yükle
29.03.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi 2018 Yükle
29.03.2018 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2018 Yükle
29.03.2018 Genel Kurul Davet İlanı 2018 Yükle
29.03.2017 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi 2017 Yükle
29.03.2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2017 Yükle
29.03.2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2017 Yükle
29.03.2017 Genel Kurul Davet İlanı 2017 Yükle
29.03.2017 Vekaletname Örneği 2017 Yükle
29.03.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi 2017 Yükle
29.03.2016 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi 2016 Yükle
29.03.2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2016 Yükle
29.03.2016 Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3 genel Kurul başlıklı maddesi gereği yapılan duyuru 2016 Yükle
29.03.2016 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2016 Yükle
29.03.2016 Genel Kurul Davet İlanı 2016 Yükle
29.03.2016 Vekaletname Örneği 2016 Yükle
29.03.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi 2016 Yükle
24.03.2015 Olağan Genel Kurul Tescil Gazetesi 2015 Yükle
24.03.2015 Olağan Genel Kurul Elektronik Ortamda Gelen Öneri ve Cevabı 2015 Yükle
24.03.2015 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi 2015 Yükle
24.03.2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2015 Yükle
24.03.2015 Genel Kurula Davet İlanı 2015 Yükle
24.03.2015 Gündem 2015 Yükle
24.03.2015 Vekaletname Örneği 2015 Yükle
25.02.2015 SPK II-17.1 Sayılı Tebliğ 1.3 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereği Yapılan Duyuru 2015 Yükle
Bağış ve Yardım Politikası 2015 Yükle
26.03.2014 Olağan Genel Kurul Elektronik Ortamda Gelen Görüş ve Cevabı 2014 Yükle
26.03.2014 Toplantıda Hazır bulunanlar Listesi 2014 Yükle
26.03.2014 Toplantı Tutanağı 2014 Yükle
26.03.2014 Vekaleten Oy Kullanma Formu 2014 Yükle
26.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı 2014 Yükle
Genel Kurul Gündemi 2014 Yükle
17.04.2013 Olağan Genel Kurul Tescil Gazetesi 2013 Yükle
27.03.2013 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi 2013 Yükle
27.03.2013 Toplantı Tutanağı 2013 Yükle
Ortalık Yapısı 2013 Yükle
Akçansa Genel Kurul İç Yönerge Teklifi 2013 Yükle
27.03.2013 Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı 2013 Yükle
27.03.2013 Toplantı Gündemi 2013 Yükle
06.03.2013 Akçansa Esas Mukavele Tadil Metni 2013 Yükle
24.04.2012 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli 2012 Yükle
24.04.2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2012 Yükle
24.04.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı 2012 Yükle
Akçansa Esas Mukavele Tadil Metni 2012 Yükle
Yönetim Kurulu Üyeleri Adayları 2012 Yükle
24.04.2012 Toplantı Gündemi 2012 Yükle
31.03.2011 Toplantı Tutanağı 2011 Yükle
31.03.2011 Katılanlar Cetveli 2011 Yükle
31.03.2011 Toplantı Gündemi 2011 Yükle
29.03.2010 Toplantı Tutanağı 2010 Yükle
29.03.2010 Katılanlar Cetveli 2010 Yükle
29.03.2010 Toplantı Gündemi 2010 Yükle
31.03.2009 Toplantı Tutanağı 2009 Yükle
31.03.2009 Katılanlar Cetveli 2009 Yükle
31.03.2009 Toplantı Gündemi 2009 Yükle
31.03.2008 Toplantı Tutanağı 2008 Yükle
31.03.2008 Katılanlar Cetveli 2008 Yükle
31.03.2008 Toplantı Gündemi 2008 Yükle
30.03.2007 Toplantı Tutanağı 2007 Yükle
30.03.2007 Katılanlar Cetveli 2007 Yükle
30.03.2007 Toplantı Gündemi 2007 Yükle
27.03.2006 Toplantı Tutanağı 2006 Yükle
27.03.2006 Katılanlar Cetveli 2006 Yükle
27.03.2006 Toplantı Gündemi 2006 Yükle
23.03.2005 Toplantı Tutanağı 2005 Yükle
23.03.2005 Katılanlar Cetveli 2005 Yükle
23.03.2005 Toplantı Gündemi 2005 Yükle
YATIRIMCI MERKEZİ MENÜ