Genel Kurul Toplantısı

Genel KurulYılDöküman
29.03.2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı2021Yükle
29.03.2021 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi2021Yükle
29.03.2021 Genel Kurul Davet İlanı2021Yükle
29.03.2021 Vekaletname2021Yükle
29.03.2021 Toplantı Gündemi2021Yükle
29.03.2021 Bilgilendirme Dökümanı2021Yükle
25.03.2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı2020Yükle
25.03.2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi2020Yükle
25.03.2020 Genel Kurul Davet İlanı2020Yükle
25.03.2020 Vekaletname2020Yükle
25.03.2020 Toplantı Gündemi2020Yükle
25.03.2020 Bilgilendirme Dökümanı2020Yükle
26.03.2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı2019Yükle
26.03.2019 Genel Kurul Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi2019Yükle
26.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı2019Yükle
26.03.2019 Toplantı Gündemi2019Yükle
26.03.2019 Vekaletname2019Yükle
26.03.2019 Genel Kurul Davet İlanı2019Yükle
29.03.2018 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi2018Yükle
29.03.2018 Genel Kurul Toplanti Tutanağı2018Yükle
29.03.2018 Vekaletname Örneği2018Yükle
29.03.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi2018Yükle
29.03.2018 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2018Yükle
29.03.2018 Genel Kurul Davet İlanı2018Yükle
29.03.2017 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi2017Yükle
29.03.2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı2017Yükle
29.03.2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2017Yükle
29.03.2017 Genel Kurul Davet İlanı2017Yükle
29.03.2017 Vekaletname Örneği2017Yükle
29.03.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi2017Yükle
29.03.2016 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi2016Yükle
29.03.2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı2016Yükle
29.03.2016 Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3 genel Kurul başlıklı maddesi gereği yapılan duyuru2016Yükle
29.03.2016 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2016Yükle
29.03.2016 Genel Kurul Davet İlanı2016Yükle
29.03.2016 Vekaletname Örneği2016Yükle
29.03.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi2016Yükle
24.03.2015 Olağan Genel Kurul Tescil Gazetesi2015Yükle
24.03.2015 Olağan Genel Kurul Elektronik Ortamda Gelen Öneri ve Cevabı2015Yükle
24.03.2015 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi2015Yükle
24.03.2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı2015Yükle
24.03.2015 Genel Kurula Davet İlanı2015Yükle
24.03.2015 Gündem2015Yükle
24.03.2015 Vekaletname Örneği2015Yükle
25.02.2015 SPK II-17.1 Sayılı Tebliğ 1.3 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereği Yapılan Duyuru2015Yükle
Bağış ve Yardım Politikası2015Yükle
26.03.2014 Olağan Genel Kurul Elektronik Ortamda Gelen Görüş ve Cevabı2014Yükle
26.03.2014 Toplantıda Hazır bulunanlar Listesi2014Yükle
26.03.2014 Toplantı Tutanağı2014Yükle
26.03.2014 Vekaleten Oy Kullanma Formu2014Yükle
26.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı2014Yükle
Genel Kurul Gündemi2014Yükle
17.04.2013 Olağan Genel Kurul Tescil Gazetesi2013Yükle
27.03.2013 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi2013Yükle
27.03.2013 Toplantı Tutanağı2013Yükle
Ortalık Yapısı2013Yükle
Akçansa Genel Kurul İç Yönerge Teklifi2013Yükle
27.03.2013 Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı2013Yükle
27.03.2013 Toplantı Gündemi2013Yükle
06.03.2013 Akçansa Esas Mukavele Tadil Metni2013Yükle
24.04.2012 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli2012Yükle
24.04.2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı2012Yükle
24.04.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı2012Yükle
Akçansa Esas Mukavele Tadil Metni2012Yükle
Yönetim Kurulu Üyeleri Adayları2012Yükle
24.04.2012 Toplantı Gündemi2012Yükle
31.03.2011 Toplantı Tutanağı2011Yükle
31.03.2011 Katılanlar Cetveli2011Yükle
31.03.2011 Toplantı Gündemi2011Yükle
29.03.2010 Toplantı Tutanağı2010Yükle
29.03.2010 Katılanlar Cetveli2010Yükle
29.03.2010 Toplantı Gündemi2010Yükle
31.03.2009 Toplantı Tutanağı2009Yükle
31.03.2009 Katılanlar Cetveli2009Yükle
31.03.2009 Toplantı Gündemi2009Yükle
31.03.2008 Toplantı Tutanağı2008Yükle
31.03.2008 Katılanlar Cetveli2008Yükle
31.03.2008 Toplantı Gündemi2008Yükle
30.03.2007 Toplantı Tutanağı2007Yükle
30.03.2007 Katılanlar Cetveli2007Yükle
30.03.2007 Toplantı Gündemi2007Yükle
27.03.2006 Toplantı Tutanağı2006Yükle
27.03.2006 Katılanlar Cetveli2006Yükle
27.03.2006 Toplantı Gündemi2006Yükle
23.03.2005 Toplantı Tutanağı2005Yükle
23.03.2005 Katılanlar Cetveli2005Yükle
23.03.2005 Toplantı Gündemi2005Yükle
YATIRIMCI MERKEZİ MENÜ