Atık Geri Kazanımı ve Laboratuvar Hizmetleri

Akçansa, geleceğin düşük karbonlu dünyasında rekabetçiliği artırmak hedefiyle; fosil kaynak tüketimive doğal kaynak tüketimini azaltarak çoğunlukla ikincil ürünlere (atık) ve başka sektörlerin atıklarınayönelmektedir. Geliştirilen uygulamalarla enerjide yenilenebilir kaynaklara yönelmekte; kaynakkullanımı ve verimlilik ile bölgesel ve küresel ölçekte iklim değişiklikliğine katkıda bulunulmaktadır.Akçansa bu stratejisi sayesinden Çanakkale fabrikası ile CSC Kaynakları Sorumlu Kullanımı altnbelgesine sahip olan Türkiye’de ilk, dünyada ise 6. fabrika olurken, Kemerburgaz Hazır Beton TesisiBetonsa Kemerburgaz Tesisi Türkiye’de altın sertifikasını alan ilk tesis oldu.

Akçansa, sürdürülebilir bir gelecek için atıktan değer yaratma hedefi doğrultusunda alternatif yakıtile fosil yakıt ithalatını sınırlandırarak karbon ayak izini azaltıyor, kaynakların sorumlu kullanımınaöncülük ediyor. İstanbul’da günlük kişi başına toplanan ortalama yakıt miktarı 1,30 kg iken, son 5yılda İstanbul’da üretilen 1 yıllık atığın tamamını yani; tam 5 milyon ton atığın bertarafı sağlanmıştır.Akçansa’nın fabrikalarında geliştirilen alternatif yakıt projesi ile alternatif yakıt oranı %26 seviyesineçıkmıştır. Akçansa akternatif yakıt projesi ile Sabancı Altın Yaka Ödülleri’inde “ Yalın Dönüşüm veSürekli Gelişim Kategorisi”nde birincilik ödülünün sahibi oldu.

İSKİ ile yapılan iş birliği doğrultusunda İSKİ’nin arıtma tesislerinden çıkan yıllık 70 bin ton kurutulmuşarıtma çamuru Akçansa fabrikalarında yakıt olarak kullanımı ile enerji geri kazanımı sağlanıyor.Bununla birlikte Akçansa’nın tüm fabrikalarında 500 bin tonun üzerinde atığın geri dönüşümünüsağlanmaktadır. Evsel ve endüstriyel atıkların yanı sıra Samsun/ Ladik fabrikasında parçalanmış lastikyakılarak yılda tam 100 bin lastik bertaraf edilmektedir.

İstaç ile yapılan ‘sıvı atık’ ihalesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin boğazda gemilerden topladığıgemi sıvı yakıt atıkları Büyükçekmece fabrikasında yakılarak enerjiye enerjiye dönüştürülmektedir. Busayede Akçansa, İstanbul’un karada katı atıklarının ve denizde sıvı atıklarının bertarafını sağlayarakhem enerji maliyetini düşürüyor hem de İstanbul’un çevre konusundaki sıkıntılarına çözüm ortağıoluyor.

Tüm bunlarla birlikte çimento üretiminde önemli bir girdi olan su en verimli şekilde kullanılmaktadır.

GELİN DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN BİZE DESTEK VERİN

En önemli hammaddesini doğadan temin eden bir şirket olarak, çevrenin işinin en önemliparçalarından biri olduğuna inanmakta ve bu konuda, uluslararası standartlarda belirtilentüm gereklilikleri yerine getirerek çevreye karşı sorumluluğumuza sahip çıkmaktayız. Tümfaaliyetlerimizde sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir şirket olarak doğanın korunmasınıöncelikli misyonumuz, bu doğrultuda alternatif yakıt kullanımını sosyal sorumluluğumuzolarak belirledik.

Çimento sanayiinin, çeşitli atıkları alternatif yakıt olarak kullanarak bir yandan fosilyakıtlardan tasarruf sağlarken bir yandan da atıkların değerlendirilmesi ve çevreninkorunması yoluyla toplumsal atık sorununa katkıda bulunabilme imkanı vardır.Bu kapsamda, çevre bilinci ve sorumluluğu ile yatırımlarına ara vermeden sürdürenBüyükçekmece ve Çanakkale çimento fabrikalarımız, sırasıyla T.C. Çevre ve Orman BakanlığıTA-IL-34-62-R1 ve TA-IL-17-66-R1 alternatif yakıt kullanım lisansını alan ilk fabrikalar olmaözelliği taşımaktadır.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MENÜ