Hedef ve Önceliklerimiz

Akçansa, ‘Çalışanların kendilerini değerli hissettikleri ve sürekli öğrenebildikleri benzersiz bir çalışma kültürü yaratarak tercih edilen işveren olmak’ insan kaynakları vizyonu ile hareket etmektedir. İnsan odağı, liderlik gelişimi, yetenek yönetimi ve sürekli gelişim ve esnek insan kaynağı stratejilerine paralel olarak yürütülen tüm insan kaynakları süreç ve sistemlerinde ‘Her Yönetici Bir İnsan Kaynakları Yöneticisidir’ felsefesi ile ilerlenmektedir.

Akçansa’da tüm insan kaynakları süreç ve uygulamalarımızı; Çalışan deneyiminde fark yaratmak

• Liderlik gelişimini kuvvetlendirmek
• Deneyimleyerek ve sürekli öğrenmek
• Esnek, iş birliğine açık ve veriye dayalı birçalışma kültürü yaratmak
• Yeteneklerin şirkete kazandırılmasına vebağlılıklarına öncülük etmek

İnsan kaynakları stratejik öncelikleri oluşturmaktadır.

 

DEĞERLERİMİZ

İnsan kaynağının gelişimine ve yönetimine yönelik tüm süreçlere ve uygulamalara odaklanan ve dünyadaki insan odaklı tek kalite standardı olan IIP süreci, yerli ve yabancı değerlendiricilerin saha incelemeleri ve tüm çalışan grupları ile yapılan görüşmeler sonrası tamamlandı.

Akçansa, ‘Altın Standart’ ile IIP 6.Nesil’de Türkiye’de, bu başarıyı gösteren ilk şirket oldu.

Ulusal ve uluslararası değerlendiricilerin yaptığı süreç ve saha incelemeleri, tüm çalışan gruplarıyla birebir görüşmeler sonrasında 75 ülkede tanınan ve 685 sanayi şirketi ile yapılan karşılaştırma sonucunda IIP sürecini başarıyla tamamlandı ve Akçansa Altın Standart ile değerlendirildi.

Çalışanına sürekli yatırım yapan bir şirket olarak alınan bu sonuç, esas başarının birbirine inanan, güvenen ekiplerle olabileceğini gösterdi.

Akçansa, “sınırların ötesinde büyüme” öngörüsü doğrultusunda tüm çalışanlarına eğitim ve gelişim olanağı yaratmayı ilke edinmiştir.

“Benim Gelişimim öncelikle Benim Sorumluluğum” sloganıyla çalışanlarına gelişimlerini sağlamaları için gerekli imkanları sunmaktadır.

Kişilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçları, bireysel gelişim planları ile takip edilmektedir.

Çalışanlarımız Akçansa bünyesinde organize edilen eğitimlerin yanı sıra ortaklarımız tarafından sunulan kaynaklardan da faydalanabilmektedirler.

Akçansa,  gelişim ihtiyaçları doğrultusunda çalışanlarını  Yüksek Lisans  ve Yabancı Dil  alanlarında teşvik ederek maddi olarak da desteklemektedir.

Akçansa’nın organizasyon yapısı düzenli olarak gözden geçirilmekte, Yetenek Yönetimi (Yetenek Hareketliliği – Farklı Kariyer Gelişim Yolları) bu çalışmaların temel girdisini oluşturmaktadır.

Yetenek yönetimi ile ilgili hem davranışsal hem de teknik anlamda gelişime önem verilmekte ve buna yönelik olarak sürekli daha iyiye ulaşma bakış açısıyla  çeşitli programlar organize edilmektedir.

Sadece Beyaz Yaka değil Mavi Yaka çalışanlarımızın da kariyer hareketleri şirketimiz ihtiyaçları ve çalışanlarımızın nitelikleri dikkate alınarak takip edilmekte ve  organizasyonel gelişim desteklenmektedir.

egitimlerkariyer-cinari

Performansı bir kültür olarak içselleştiriyoruz.  Bu yolda önemli girdiler sağlayan performans yönetim sistemini, şirket hedeflerinin birey ve ekip hedeflerine indirgenerek entegre edildiği, bireysel yetkinlikleri de çatısı altına alan bir süreci kapsamaktadır.

Her yıl kişisel ve kurumsal hedeflerin, çalışan ve yöneticilerin katılımıyla belirlenmesiyle başlayan performans yönetim süreci hedef takip çalışmaları ile yıl sonuna kadar devam eder.

Etkin yönetimin bir diğer önemli unsuru olan geri bildirim ve koçluk yaklaşımının  etkin kullanılması için çalışanlar sürekli gelişim programları ile desteklenmektedir.

ÇEŞİTLİLİK VE KATILIM

Akçansa’da din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, fiziki koşullar ve yaşam tercihleri gibi nitelikleri hiçbir koşulda sorgulanamaz ve ayrımcılık olarak algılanacak hiçbir uygulamaya yer verilemez.

İş’te Sen

İş’te Eşitlik Ağı olan İş’te Sen ile toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde tüm paydaşların farkındalığını artıracak aksiyonlar alıyoruz.

İş hayatında kadınların güçlenmesi ve tüm iş süreçlerinde cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması için yerel ve küresel girişimlere gönüllü olarak katılıyoruz.

WEF ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesinde kurulan İş’te Eşitlik Platformu’nda 2013 yılından bu yana yer alıyoruz.

Özel sektörün en önemli küresel girişimlerinden olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) 2013 ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ortaklığında kurulan Kadının Güçlenmesi İlkeleri’nin (WEPs) 2014 yılından bu yana imzacısıyız.

2013 yılında UNFPA desteğiyle Sabancı Üniversitesi tarafından hayata geçirilen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı projesi (Business Against Domestic ViolenceBADV) kapsamında yapılan Aile İçi Şiddet Araştırması’na katıldık.

Bu kapsamda, 2018 yılında BADV eğitimlerini alarak Akçansa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında toplumsal cinsiyet eşitliği politikası yayımlayan ilk Sabancı Grubu şirketi olduk.

BADV’nin üye şirketler tarafından sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi için gerçekleştirilen arama konferansı sonrası Akçansa olarak Kurucu Komite’deki 12 şirket arasında yer alıyoruz. Bununla birlikte, WEPs ve BADV doğrultusunda yönetici pozisyonlarında kadın çalışan oranını%30’a çıkarmayı hedefliyoruz.

2018 yılından bugüne İstanbul, Çanakkale ve Samsun’da bulunan saha ve ofis çalışanlarının katılabildiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalıştayları düzenliyoruz. Etkinliklere son iki yılda yaklaşık 200 Akçansa çalışanı katıldı.

buddy

İNSAN KAYNAKLARI MENÜ