Entegre Yönetim Sistemlerimiz

Akçansa, sürdürülebilirlik vizyonu ve misyonu doğrultusunda Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetimi çerçevesinde belirlediği politikalar ile:

 • Tüm paydaşlarımız tarafından güvenilen iş modeline sahip şirket olarak, yapı malzemeleri sektöründe tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümeyi,
 • Yeni ürünler, hizmetler ve çözümler ile müşterilerimize, üstün finansal performansımız ile hissedarlarımıza, sürekli gelişim olanakları ile iş modelimizin sınırlarını oluşturan Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği’nden sorumlu olan bütün çalışanlarımıza değer yaratmak, toplumun yaşam kalitesini yükselten lider yapı malzemeleri şirketi olmayı,
 • Rekabetçi, standartlara uygun kaliteye sahip, güvenilir ürünler sağlamayı,
 • Müşteri ve bağlı olunan mesleki kuruluşların yükümlülüklerine, ilgili Kalite ve ulusal-uluslararası ürün standartlarına, Çevre, Enerji Verimliliği ve İş Sağlığı Güvenliği standart, yasa ve yönetmeliklerine uymayı,
 • ISO 9001, EN 197-2, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001’e uygun bir şekilde yönettiğimiz Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli geliştirmek, yönetim sistemi standartlarına uymayı,
 • Sistemimizi sürekli iyileştirmenin yöntemi, bu politikaya uygun olarak oluşturulan amaç ve hedefleri gözden geçirmek, iş planları hazırlamayı ve uygulamayı,
 • Çimento, klinker ve agrega üretimi, depolama, taşıma, liman faaliyetlerinin yerel ve küresel çevre üzerindeki etkilerini iyileştirmek üzere araştırmada bulunmak, kaynakları korumak, enerjiyi verimli kullanmak, atıkları azaltmak ve ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye etkilerini dikkate almak, Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı Güvenliği performansını geliştirmek; müşteri memnuniyetini arttırmak, kirliliğin, kazaların ve hastalıkların önlenmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunmayı,
 • Müteahhit ve tedarikçilerimizin taahhütlerine uymalarını sağlamak amacı ile karşılıklı kazanma prensibine göre çalışmak, onların Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı Güvenliği konularında gelişmelerini sağlamak için sahip olduğumuz bilgi ve deneyimi ihtiyaca göre paylaşmayı,
 • Sınırlarımız içinde bulunan bütün insanların yaralanma ve hastalanmasını, riskleri azaltarak önlemeyi,
 • Sanayi taşıtlarının ve fabrikanın genel görünümü ile ilgili yüksek standartların sürdürülmesini sağlamayı,
 • Arazi kullanımını planlayarak çevreye yararlı kullanım sonrası çözümler üretmeyi,
 • Tüm paydaşlarımızla Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği konularında etkin iletişim sağlamak ve iş birliğinde bulunmayı,
 • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm faaliyetlerinde alternatif enerji ve hammadde kaynaklarını değerlendirerek, enerji verimliliği ve tasarrufunu arttırmak için kaynak ayırmayı,
 • Enerji ile ilgili olarak yapılan satın almalar, yeni proje ve tasarımlarda sisteme uygun, verimliliği yüksek ekipman, sistem ve servisleri tercih etmeyi,

taahhüt etmektedir.

Akçansa’nın tesislerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi etkin olarak uygulanmaktadır. Yönetim sistemleri Akçansa’nın tüm fonksiyonlarını kapsayacak şekilde sürekli genişletilmeye devam etmektedir.

 

POLİTİKA VE SERTİFİKALARIMIZ

 

Belgeyi görüntüleyinYükle
Belgeyi görüntüleyinYükle
Belgeyi görüntüleyinYükle
Ladik FabrikasıYükle
Ladik FabrikasıYükle
Büyükçekmece FabrikasıYükle
Büyükçekmece Fabrikası IQ Net BelgesiYükle
Çanakkale FabrikasıYükle

BSI ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yükle

BSI Tescil SertifikasıYükle

BSI ISO 50001:2011 Enerji Yönetim SistemiYükle

KURUMSAL MENÜ