Atık Geri Kazanımı ve Laboratuvar Hizmetleri

Akçansa olarak, çimento sektöründeki liderliğimiz ile omuzlarımızda hissettiğimiz sorumlulukla, “sürdürülebilir” gelecek için atıktan değer yaratmayı ve doğayı her anlamda korumayı sağlayacak bir çözüm sunuyoruz.

Sürdürülebilir çevreyi temel hedef olarak belirlediğimiz ve bu kapsamda alternatif yakıt kullanımına ilişkin yatırımları sürdürdüğümüz, yeşil sanayiye öncülük etmek üzere Akçansa Çevre ve Kalite Laboratuvarı hizmet veriyor.

Laboratuvar, uyguladığı TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda, ulusal ve uluslararası metodlara göre en kısa sürede, ekonomik, bağımsız, tarafsız ve güvenilir hizmet sunarak tüm sanayi kollarından firmalara sürdürülebilir üretimde rehberlik ediyor.

Hergün 1 ton atığı, Türkiye’nin en gelişmiş AFR laboratuarlarından Akçansa Çevre ve Kalite Laboratuvarı’nda değerlendirtikten sonra ekonomiye kazandırıyor, dünyamızı büyük bir yükten kurtarıyoruz. İster lastik, ister plastik, ister yağ olsun her atık bizim için değerli bir yakıt.

GELİN  DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN BİZE DESTEK VERİN

En önemli hammaddesini doğadan temin eden bir şirket olarak, çevrenin işinin en önemli parçalarından biri olduğuna inanmakta ve bu konuda, uluslararası standartlarda belirtilen tüm gereklilikleri yerine getirerek çevreye karşı sorumluluğumuza sahip çıkmaktayız. Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir şirket olarak doğanın korunmasını öncelikli misyonumuz, bu doğrultuda alternatif yakıt kullanımını sosyal sorumluluğumuz olarak belirledik.

Çimento sanayiinin, çeşitli atıkları alternatif yakıt olarak kullanarak bir yandan fosil yakıtlardan tasarruf sağlarken bir yandan da atıkların değerlendirilmesi ve çevrenin korunması yoluyla toplumsal atık sorununa katkıda bulunabilme imkanı vardır.

Bu kapsamda, çevre bilinci ve sorumluluğu ile yatırımlarına ara vermeden sürdüren Büyükçekmece ve Çanakkale çimento fabrikalarımız, sırasıyla T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı TA-IL-34-62-R1 ve TA-IL-17-66-R1 alternatif yakıt kullanım lisansını alan ilk fabrikalar olma özelliği taşımaktadır.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MENÜ