Basın Odası

Akçansa Büyükçekmece Fabrikası ‘Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası’nı Altın Seviyeye Yükseltti

22.12.2021

Akçansa Büyükçekmece Fabrikası, Uluslararası Beton SürdürülebilirlikKonseyi tarafından düzenlenen ‘Kaynakların Sorumlu KullanımıSertifikası’nı, gümüş seviyeden altın seviyeye yükseltti.

Kurumun Çanakkale Fabrikası da ‘Altın’ seviye sertifikaya sahipbulunuyor. Akçansa böylece iki fabrikası birden altın seviyede‘Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası’ alan ilk çimento şirketi oldu.

Kaynakların verimli şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüten, bu çerçevedesektöründe farkındalık oluşturmayı amaçlayan Akçansa’nın faaliyetleri uluslararasıalanda takdir görmeye devam ediyor.

2018 yılında çimento sektöründe Türkiye’de ilk defa sertifika almaya hak kazananAkçansa Büyükçekmece Fabrikası, Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi’ninbelirlediği standartlar doğrultusunda Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite GüvenceSistemi İktisadi İşletmesi (KGS) tarafından yapılan bağımsız denetim sonucundasertifikasını altın seviyesine yükseltti.

Büyükçekmece Fabrikası’nın yanı sıra Akçansa Çanakkale Fabrikası da Türkiye’de‘Altın’ seviye sertifikaya sahip olan ilk çimento fabrikası. Böylelikle Akçansa,Türkiye’de iki fabrikası birden altın seviyede ‘Kaynakların Sorumlu KullanımıSertifikası’na sahip olan ilk çimento şirketi oldu.

Gebze Hazır Beton Tesisi de Altın Seviyede Sertifikaya Sahip Oldu

Akçansa’nın Betonsa markasıyla faaliyet gösterdiği Gebze Hazır Beton Tesisi de‘Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası’nı altın seviyeye taşıdı. Tesis, BetonSürdürülebilirlik Konseyi tarafından belgelendirilen Türkiye’deki ilk tesis olma özelliğide taşıyor.

“Sürdürülebilir geleceğin yapı taşı olma hedefiyle çalışıyoruz”

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, konuya ilişkin şunları söyledi:“Sektörümüz için sorumlu kaynak kullanımı çok önemli bir konu. 2030 SürdürülebilirlikHedeflerimizde de yer aldığı şekilde, alternatif kaynakları daha fazla kullanmayaçalışıyoruz. Benimsemiş olduğumuz döngüsel ekonomi yaklaşımımız doğrultusundafabrikalarımızda yılda ortalama 500 bin ton atığı alternatif kaynak olarak kullanarakekonomimize geri kazandırıyoruz. Son 5 yılda İstanbul’un 1 milyon ton atığınıalternatif yakıt olarak kullanarak enerji geri kazanımını sağladık. Örneksürdürülebilirlik yaklaşımı ve uygulamalarımızı, ekosistemimize de yayarak sektöründönüşümüne destek olmayı amaçlıyoruz. Bu çabalarımızın sonucunu almamız,‘Sürdürülebilir geleceğin yapı taşı’ olma iddiamızı güçlendiriyor”.