Nisan 29, 2023

Akçansa

Akçansa’nın ilk çeyrek satışları 3 milyar TL oldu

Akçansa 2023 ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin söz konusu dönemde toplam satışları 3 milyar TL’ye ulaştı.

Akçansa 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyrek döneminde Akçansa’nın satışları 3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK, 2023 yılı ilk çeyreğinde 646,1 milyon TL oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz başarılı finansal yolculuklarının yanı sıra 2030’a uzanan sürdürülebilirlik hedeflerinde önemli çalışmalara imza atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yılmaz şöyle devam etti; “İlk çeyrekte iç piyasadaki talebi karşılamak üzere çalışmalarımızı sürdürdük ve toplam satış hacmimizin yaklaşık %70’ini yurt içi pazara yönlendirerek artan ihtiyacın giderilmesinde etkin rol oynadık. Maliyetlerimizi ve risklerimizi etkin yönetmemizin de finansal sonuçlarımıza olumlu etkisi oldu. Bununla beraber, Akçansa olarak ‘gelecek için sorumlu çalışma’ prensibiyle hareket ediyoruz. Tüm ekosistemimizde sürdürülebilirlik hedeflerimizi destekleyen; çevresel ve sosyal alanda pozitif etki yaratan çalışmalar hayata geçiriyoruz. 2022 yılı CDP Tedarikçileri İlişkileri Derecelendirmesi (SER) puanımızı B- seviyesinden A- seviyesine çıkardık ve skorlama sınıflandırmasında liderlik kategorisine geçtik. Yanı sıra, 2022 yılı finansal ve finansal olmayan performansımızın çok boyutlu bir değerlendirmesi niteliği taşıyan; küresel raporlama standartları ile uyumlu ilk Entegre Faaliyet Raporumuzu da yayınladık. Sürdürülebilir yarınlar için çalışmaya; ülkemiz ve insanlarımız için değer üretmeye devam edeceğiz”.   

Paylaş: