Haziran 10, 2011

Akçansa

Akçansa REW İstanbul’da Alternatif Yakıt Kullanımına Dikkat Çekti


Çimento sektörünün lideri Akçansa, çevre teknolojileri sektörünün büyük oyuncularını bir araya getiren 7. Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı REW İstanbul’a katılarak; sürdürülebilirlik, alternatif yakıt kullanımı, atık yönetimi konularında Türkiye’ye örnek oluşturan projelerini tanıttı.

REW İstanbul’da projelerini sanayiciler, yerel yönetimler, yatırımcılar, ulusal ve uluslararası sektörel basın temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan ziyaretçi grubuna tanıtan Akçansa,  çimento sektöründe alternatif yakıt kullanımının sürdürülebilir bir dünya için önemine dikkat çekti.

Çimento üretiminde kullanılan hammaddelerin alternatif hammaddelerle ikamesine büyük önem veren ve çimento sektöründe bu alanda öncülük eden Akçansa, tüm fabrikalarında 2008’de %2,84 seviyesinde olan alternatif yakıt kullanım oranını 2012’de %10,2’ye, 2020’de %29’a çıkarmayı hedefliyor.

Akçansa’da II. kategori atıklar, hurda lastikler, plastikler, kontamine atıklar, biyokütle, RDF, sintine ve kompozit malzemeleri alternatif yakıt olarak kullanılıyor. Büyükçekmece Fabrikası’nda devreye alınan ve Türkiye’de bir ilk olan özel tasarım atık hazırlama ve besleme sistemi sayesinde milli ekonomiye destek sağlanırken, doğal kaynaklar da korunuyor.

Atıkların çimento fabrikalarında alternatif yakıt olarak kullanılmasıyla aynı zamanda atıkların sağlıklı ve güvenli bir şekilde imha edilmesi sorunu ortadan kalkıyor ve sanayi için gerekli yakıt ihtiyacı karşılanıyor. Böylece yakıt maliyeti de karbondioksit salınımı da azaltılmış oluyor.

Çevre ve Kalite Laboratuvarı sanayinin hizmetinde…

Sürdürülebilir büyüme çerçevesinde AFR kullanımının artırılmasına önemli katkı sağlayan Akçansa Çevre ve Kalite Laboratuvarı, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından önyeterlik belgesini alarak Akçansa dışındaki firmalara da çevre analizleri konusunda hizmet veriyor. Böylece Akçansa kendi atık yönetimi süreçlerini daha hızlı ve güvenilir bir hale getirmenin yanı sıra bu alanda faal olan diğer tüm şirketlere de kaliteli ve profesyonel bir denetimi çok daha hızlı bir şekilde sağlıyor.

Tek Karbon Çift Oksijen Projesi ile önemli çağrı

Sadece atık toplayarak değil, aynı zamanda doğru bertaraf ederek gerçek değer sağlanabileceğine inanan Akçansa, atık yönetimi konusundaki gönüllü elçiliğini devam ettiriyor.

Çimento sektöründe atık bertarafına ilişkin yasal zorunlulukları yerine getirerek ilk kez atık temin eden ve bu alanda yatırım yapan ilk şirket olan Akçansa, sanayicilere ve yerel yönetimlere, atıklarının faydalı bir şekilde bertarafı için Akçansa’ya başvurmaları yönünde çağrıda bulunmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı Tek Karbon Çift Oksijen Projesi ile  kurumların karbon ayak izinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Projeye ait  www.atiginizibizegonderin.com internet sitesi de bulunuyor.

Paylaş: