Sürdürülebilirlik Yönetimi

Akçansa, faaliyet gösterdiği topluma değer yaratma prensibi çerçevesinde sektöre yönelik faaliyetlerinin yanı sıra içinde bulunduğu toplumu daha ileri noktalara götürmeyi de görev edinmiştir.

Bu nedenle sürdürülebilirlik yaklaşımı hammadde üretiminden, satış pazarlamaya ve son kullanıcı ile satış sonrası ilişkilere kadar tüm iş süreçlerinin merkezinde yer almakta, toplumsal gelişim çalışmalarını da kapsamaktadır.

Akçansa’nın kurumsal sürdürülebilirlik politikası HeidelbergCement’in tüm iştiraklerini kapsayan Sürdürülebilirlik Hedefleri 2020’de belirlenen hedeflerle uygulamaya geçirilmektedir. Sürdürülebilirlik Hedefleri 2020’ye göre şirketin yıllık uygulamaları ve performans ölçümü Akçansa Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Akçansa Sürdürülebilirlik Komitesi, 6 tematik çalışma gurubu çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.  Komite, Akçansa İcra Kurulu temsilcisinin başkanlığında,  stratejik hedeflerle paralel oluşturulan tematik çalışma gruplarının üyeleri, iletişim yöneticisi ve koordinatörden oluşmaktadır.

Sürdürülebilirlik Komitesi Organizasyon Şeması

organizasyon

 

Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Konuları

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MENÜ