Sürdürülebilirlik Yönetimi

Akçansa, faaliyet gösterdiği topluma değer yaratma prensibi çerçevesinde sektöreyönelik faaliyetlerinin yanı sıra içinde bulunduğu toplumu daha ileri noktalara götürmeyide görev edinmiştir.

Bu nedenle sürdürülebilirlik yaklaşımı hammadde üretiminden, satış pazarlamaya ve sonkullanıcı ile satış sonrası ilişkilere kadar tüm iş süreçlerinin merkezinde yer almakta,toplumsal gelişim çalışmalarını da kapsamaktadır.

Akçansa Sürdürülebilirlik Komitesi, 6 tematik çalışma gurubu çerçevesinde çalışmalarınısürdürmektedir. Komite, Akçansa İcra Kurulu temsilcisinin başkanlığında, stratejikhedeflerle paralel oluşturulan tematik çalışma gruplarının üyeleri, iletişim yöneticisi vekoordinatörden oluşmaktadır.

Akçansa Sürdürülebilirlik Komitesi, 6 tematik çalışma gurubu çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.  Komite, Akçansa İcra Kurulu temsilcisinin başkanlığında,  stratejik hedeflerle paralel oluşturulan tematik çalışma gruplarının üyeleri, iletişim yöneticisi ve koordinatörden oluşmaktadır.

Akçansa Sürdürülebilirlik OrganizasyonuAkçansa Sürdürülebilirlik OrganizasyonuAkçansa Sürdürülebilirlik Organizasyonu
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MENÜ