Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Sürdürülebilirlik etkilerinin tedarik zinciri genelinde de kontrol altında bulunması amacıyla tüm aktif ürün ve hizmet tedarikçilerinin faaliyetlerinde takip etmeleri gereken çalışma ilkeleri belirlenmiştir.

Bu ilkelerle, ürün hayat döngüsünün tedarik ayağında da sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerin Akçansa ile özdeş bir anlayışla yönetilmesi sağlanır. Akçansa Tedarikçi İş Etiği İlkeleri’nde belirtilen bu normlara tam uyum tüm tedarikçilerin yükümlülüğü olup alt işveren hizmet sözleşmelerinin de parçasıdır. Bu sayede Akçansa tedarik operasyonlarında çocuk işçi istihdamının önlenmesi, zorla ve zorunlu çalıştırma uygulamalarının önüne geçilmesi, çalışanların sendikal haklarına saygı gösterilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uyulması, faaliyetlerle ilgili normlara, ILO Konvansiyonları’na ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, ayrımcılık, rüşvet ve yolsuzluğun önüne geçilmesi gibi konular güvence altına alınmaktadır.

Satın alma süreçlerinde tedarikçilerin çevresel ve işgücü ölçütlerine uygun ürün ve hizmet sunup sunmadıkları konusuna dikkat edilir; satın alma sözleşmelerine çevresel, işgücü ve insan hakları standartları ile ilgili düzenleyici maddeler eklenmektedir.

Geleceğin Liderleri

Geleceğin Liderleri programı, Akçansa’nın sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi çalışmaları kapsamında geliştirilen bir uygulamadır. Bu program ile başta üniversite öğrencileri olmak üzere Akçansa müşterilerinin bir sonraki jenerasyonunu temsil eden gençler hedeflenmektedir. Düzenlenen eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla gençlerin sektörün farklı öncelik konularında bilgilenmeleri, iş süreçleri konusunda uzmanlaşmaları ve Akçansa’yı daha yakından tanımaları sağlanmaktadır.

2020 Hedefi

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi
Hedef Tanımı Anahtar Performans Göstergesi Hedef
2020
Hazır Beton, Çimento ve Agrega Alternatif yakıt tedariği Alternatif yakıtların tedariğini artırmak için uygulamalar 29%
Tedarik zincirindeki paydaşları sürdürülebilir iş modelleri hakkında bilinçlendirmek Tedarik zincirindeki ortaklarla Projeler Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik KPI’ları ortaya koymak.