Sürdürülebilir İnşaat

Akçansa’dan Türkiye’nin İlk Çevre Performansı Etiketli Çimentosu

Akçansa,  Çevresel Ürün Beyanı (EPD) uygulaması ile üretim süreçlerinin bağımsız bir kurum tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi için gönüllü girişimde bulunmuştur. Alman İnşaat ve Çevre Kurumu IBU tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu CEM I 42.5 R ve CEM II/A-S 42.5 R ürünlerine çevre etiketi (EPD) verilmiştir.

Çevresel Ürün Beyanı ile Akçansa CEM I 42.5 R ve CEM II/A-S 42.5 R ürünlerinin çevre performansını ISO 14040 serisi ölçütlerine göre bağımsız bir şekilde değerlendirerek kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu beyan, ürünlerin “yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA)” kapsamında üretim sürecinin ekolojik ve karbon ayak izini kapsamaktadır. EPD belgesiyle müşteri ve son kullanıcılara ürünlerin çevresel performans bilgileri aktarılmaktadır. Böylelikle tedarik zincirinin son halkalarındaki tüm müşteriler başta çevre sertifikalı projeler olmak üzere faaliyetlerinin çevresel etkilerini daha doğru hesaplayabilme olanağı elde ederler.

Yenilikçi Özel Ürün Portföyü

Akçansa, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle yürüttüğü faaliyetlerine paralel olarak 2003 yılından bu yana Türkiye pazarına yüksek nitelikli özel hazır beton ürünleri sunmaktadır. Özel ürün portföyünün temel amacı, Akçansa müşterilerinin talepleri doğrultusunda, sera gazı emisyonları başta olmak üzere çevresel etkileri düşürülmüş, yüksek performanslı, ısı, ses ve su yalıtımı, işçilik ve zaman tasarrufu sağlayan, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin düşürülmesine katkıda bulunan çözümler sunmaktır. Raporlama döneminde Betonsa Teknoloji Merkezi ve İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Laboratuarları işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda başta 100+Beton ve A+Beton olmak üzere yeni ürünler geliştirilmektedir.

Betonsa’nın hafif hazır şap ürünü olan İzoşap boşluklu yapısı sayesinde hafif, yoğunluğu düşük, akıcı ve ısı yalıtımı niteliklidir. Bu özellikleriyle yapılardaki gereksiz yükü azaltarak depreme karşı direnci artırmaktadır. Çevreci ve hafif hazır şap ürünü Yeşilşap, üretiminde kullanılan özel katkılı çimentolar sayesinde ürünün CO2 emisyonunu % 35’e kadar azaltmaktadır. Yeşilşap, özel kimyasal katkıları sayesinde geleneksel şaplara göre % 25 daha hafiftir ve yapılarda ısı yalıtımına katkı sağlar.

İzobeton hafif ve yalıtım amaçlı bir beton ürünüdür. Diğer beton ürünlerine göre % 60’a varan oranda daha hafif yapısı bina toplam yükünü azaltarak depreme karşı direnci artırmaktadır.

100+Beton yapısında bulunan özel çimento ve mineral katkılarıyla üstün dürabilite ve geçirimsizlik özellikleri gerektiren yüz yıl ve üzeri servis ömrü beklenen köprü, havaalanı, metro ve otoyol gibi büyük altyapı projeleri için geliştirilmiştir. Ürün kompozisyonunda klinker yerine yüksek oranda mineral katkı kullanılmasıyla sera gazı emisyonu değerleri büyük ölçüde düşürülmüştür.

A+Beton, kompozisyonunda %70’e varan oranda yüksek fırın cürufu kullanılarak CO2 emisyon değeri büyük ölçüde düşürülmüş, dayanıklı ve yüksek performanslı bir beton ürünü olup çevre dostu yeşil yapılar için geliştirilmiştir. A+Beton ürün grubu yapı türüne göre, A+Beton Temel, A+Beton Yol ve Kaplama ve A+Beton Yapısal olmak üzere üç kategoriden oluşmaktadır.

Viskobeton yüksek dayanım ve dayanıklılık gerektiren yapılarda kullanılmak üzere üretilmiş kendiliğinden yerleşen beton ürünüdür. Klinker yerine yüksek oranda kullanılan mineral katkı içeriği sayesinde CO2 emisyon değeri düşürülmüştür. Yüksek dayanımı ve dürabilitesi sayesinde yapıların dayanıklılığını arttırarak bakım maliyetlerini düşürür. Vibrasyon gerektirmediğinden, sık donatılı ve dar kesitli kalıplarda, yüksek kalitede düzgün yüzey istenen bölgelerde, şehir merkezlerindeki şantiyelerde, estetik kalıp tasarımlarında, vibratör kullanımının imkânsız olduğu yerlerde kullanılır. Bu sayede de emniyet ve meslek hastalığı risklerini, gürültü etkisini ve işçilik maliyetlerini azaltır.

Drabeton içeriğindeki çelik tel donatılar ile endüstriyel zeminlerde kullanılması için üretilmiştir. Bu özelliğiyle şantiyelerde stoklama, elleçleme ve denetim aşamalarında enerji ve işgücü tasarrufu sağlar.

2020 Hedefi

Sürdürülebilir İnşaat Çözümleri
Hedef Tanımı Anahtar Performans Göstergesi Hedef 2020
Hazır Beton Yeşil bina projelerinde çözüm ortağı olmak Marmara pazarında yer alınan proje oranı (%) 30%
Hazır Beton ve Çimento Binaların çevre ayakizlerini azaltmak Çimento ve Beton için Çevresel Ürün Etiketi almak Sürdürülebilir inşaat çözümlerine yönelik ürün ve hizmet geliştirmek.
Agrega Geri dönüştürülmüş Agrega üretimi Toplam agrega üretiminde Geri dönüştürülmüş Agrega üretim oranı (%) 20%