Paydaş Katılımı

Akçansa, paydaşlarıyla sürekli diyalog halinde olarak gelecek talep, görüş ve öneriler doğrultusunda çevresel, sosyal ve ekonomik performansı hakkında şeffaf bildirimlerde bulunulan katılımcı bir yönetim anlayışı benimsemiştir. Paydaş diyaloğunu ve katılımcı iletişim modellerini sürdürülebilirlik stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden Akçansa proaktif bir yaklaşım ile paydaş diyaloğu kanallarını sürekli geliştirmektedir.

Sürdürülebilir kalkınmanın paydaşlarla birlikte uyum içinde çalışmakla gerçekleşebileceğine inanan Akçansa “Kalk, Konuş, Katıl” sloganını benimseyerek ortak bir gelecek için “komşularıyla” birlikte çalışmaktadır. Bu uygulamanın temel hedefi mevcut ve planlanan çalışmalar hakkında yerel topluma bilgi aktarmak, geniş kitlelere ulaşarak iletişim ağını güçlendirmek, gelişim ihtiyacı olan alanlar keşfedilerek topluma yarar sağlamaktır.

Akçansa, iş ortakları, tedarikçileri, bayi ve müşterileri, yerel halk ve diğer paydaş gruplarıyla “Paydaş Toplantıları”, “Komşu Konseyi” ve “Köprü Günü” ve benzer uygulamalar aracılığıyla her yıl bir araya gelmektedir. Bu buluşmalar aracılığıyla Akçansa, başarının temelinde önemli katkıları bulunan paydaşlarıyla yaratıcı çözümler üretmeyi, kuvvetli yönlerini değerlendirmeyi ve gelişmesi gereken yönleri birlikte keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra Akçansa üst düzey yöneticilerinin katıldığı bu toplantılarda şirkete ilişkin gelişmeler ve bilgiler, şeffaflıkla ilk ağızdan paydaşlarla paylaşılmaktadır.

Bayi ve Müşterilerimizle Diyaloğumuz

Pazar ve müşteri odaklı yaklaşımıyla Akçansa, müşterilerine üstün kalite standartlarında ve katma değerli ürün ve hizmetler sunmaktadır. Yerel ve uluslararası kalite standartları ürün ve hizmet çalışmalarının temelini oluşturur. İki yılda bir yapılan müşteri memnuniyeti ve bağlılığı araştırmalarının yanında raporlama döneminde gerçekleştirilen marka algısı ve müşteri portföyü analizleri sonucunda elde edilen geri bildirimlerle geliştirilen stratejilerle müşteri bağlılığının arttırılmasına, küresel trend ve yerel taleplerle uyumun sağlanmasına, pazar payının arttırılmasına ve mevcut bayi ve müşteri ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni projeler hayata geçirilmektedir. Bağlılığı yüksek bayi ve müşteri gruplarına özel programların geliştirilmesi, ödeme sistemlerinin revize edilmesi, torbalı ve dökme çimento kullanıcılılarına farklı yeni uygulamalar geliştirilmesi gibi çalışmalar araştırmalar sonucu geliştirilen yeni uygulamalara örnek teşkil etmektedir.

Akçansa şirket stratejisi doğrultusunda son yıllarda gerçekleştirdiği uygulamalarla, müşteri-tedarikçi modelinden “iş ortaklığı” modeline geçmektedir. Bu doğrultuda bayi ve müşterilerle daha kapsamlı bir iletişim kurulması amacıyla doğrudan iletişim kanalları oluşturulmaktadır. Bu kanalların en önemlilerinden biri üretim süreçlerinin yanında ürün ve hizmetlerinin tüketiminden kaynaklanan etkiler ve doğru kullanım koşulları konusuna da bayi ve müşterilere verilen eğitimlerdir.

Akçansa Sadakat Programları

Raporlama döneminde gerçekleştirilen pazar araştırması kapsamında görüşleri alınan müşteriler, Akçansa’dan özel talepleriyle uyumlu, kendilerine özel iletişim kanalları, hizmet türü ve koşullarını içeren uygulamalar talep ederek mevcut ilişkilerin “ticaretin ötesine” geçirilmesini talep etmişlerdir. Bu kapsamda dökme ve torbalı çimento müşterilerinin beklentilerinin farklı olduğu tespit edilerek bu doğrultuda müşteri ilişkilerini geliştirmeye yönelik Akçansa Sadakat Programı oluşturulmuştur. Marmara Bölgesi genelini hedef alan Program farklı segmentlere hitap eden alt kategorilerle tasarlanmıştır. Bu kapsamda, hazır beton üreticisi müşterilerine yönelik “Yüzde Yüz Akçansalı”, torbalı çimento müşterisi nalburlara yönelik “Yapı Club”, bayilere yönelik “Bayi Konseyi” ve “Geleceğin Liderleri”  programları geliştirilmiştir.

Yapı Clup

Yapı Club uygulaması, bayi kanalıyla torbalı çimento satın alan nalburların sattıkları çimento tonajına uygun olarak desteklenmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Uygulamaya erişimin kolaylaştırılması adına www.yapiclub.com internet sitesi oluşturulmuştur.

Yüzde Yüz Akçansalı

Sadece Akçansa çimento kullanan hazır beton üreticilerinin, özel hizmet talepleri doğrultusunda oluşturulan Yüzde Yüz Akçansalı uygulamasıyla hazır beton üreticileri farklı kategorilerde desteklenmektedir. Akçansa uzmanları program üyesi şirketlerde gerçekleştirdikleri periyodik ziyaretlerde üretim, kalite, çevre, İSG, sigorta, ekipman, entegre yönetim sistemleri konularında değerlendirmeler yapılarak iyileştirmeye yönelik raporlar verilmektedir. 2013 yılında program dâhilindeki firmaların laboratuarlarındaki ekipman eksikleri tespit edilip Akçansa desteğiyle tamamlanmış, firma personeline kalite, çevre ve İSG konularında eğitimler verilerek, ürün kalite kontrol süreçleri iyileştirilmiştir.

Bayi Konseyi

Bayi Konseyi, birer iş ortağı olarak konumlandırılan Akçansa bayilerin iş süreçleri ile ilgili iyileştirmelere katkı vermeleri için oluşturulmuş bir programdır. Periyodik olarak toplanan konseyde bayilerin talepleri, sorunları ve önerileri görüşülmektedir. Konsey çalışmaları Akçansa’nın sürdürülebilirlik stratejisinin oluşumuna önemli girdiler sağlamaktadır.

2020 Hedefi

Paydaş Katılımı
Hedef Tanımı Anahtar Performans Göstergesi Hedef 2020
Kurumsal Vatandaşlık Sürdürülebilirlik stratejisi ile uyumlu kurumsal vatandaşlık projeleri uygulamak Toplumun gelişmesine ve büyümesine katkı yapmak.
Paydaş katılımını artırmak Paydaş katılımını artırmaya yönelik araştırma ve mekanizmalar Paydaşların beklentilerini sağlamak için doğrudan yönetim kuruluna yönlendirilen mekanizmalar oluşturmak.
En tercih edilen işveren olmak En tercih edilen işveren listesindeki yeri Sürekli olarak sektöründe ‘En Tercih Edilen İşveren’ olmak ve tüm sektörler arasında ilk 50 arasında yer almak.