İş Sağlığı ve Güvenliği

Akçansa, hammadde üretimi, satın alma, çimento, agrega ve hazır beton üretimi, lojistik ve satış ve pazarlama olmak üzere tüm iş süreçlerinde çalışanların ve tüm paydaşlarının iş süreçlerinden kaynaklı sağlık ve güvenlik risklerini yönetmektedir. İş sağlığı ve güvenliği değer zincirinde tüm halkalar için ortak öncelikli alandır.

Tüm paydaşlar için çalışma koşullarından kaynaklı sağlık ve güvenlik risklerinin en aza indirilmesi konusunda alınan tedbirler farklıdır. Bu tedbirler ve uygulamalarla iş sahasında sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir.

Çalışanlara yönelik eğitim ve uygulamalara ya da davranış odaklı denetimlere yer verilirken tedarikçi ya da müşteriler için eğitim, bilinçlendirme ve simülasyon çalışmaları içeren eğitim programları düzenlenmektedir.

Risklerim için 5 Dakika!

R5 Uygulaması, “Risklerim için 5 Dakika” sloganı ile tüm çalışanların iş sürecinde her etkinlik öncesinde kendi risk değerlendirmelerini yaparak kayıt altına almasıdır. Bu şekilde İSG uygulamalarına bireysel etkin katılımın sağlanması, çalışanların iş öncesinde İş Güvenliği gözlüğü ile iş ile ilgili tehlikeleri tanımlaması ve riskleri değerlendirerek önlemler geliştirmesi hedeflenmektedir. Risk değerlendirmesi sonrası tehlikeli işe başlanmaz ve yöneticilere haber verilerek ilave tedbirler alınır.

İSG Akademi

Akçansa iş hacmiyle olduğu gibi sürdürülebilirlik önceliklerinde de lider olmaya önem vermekte bu amaçla sektörüne öncülük eden uygulamaları hayata geçirmektedir. Raporlama döneminde Akçansa çalışanları ve iş ortağı ve tedarikçiler gibi operasyonel paydaşlar nezdinde İSG kültürünün geliştirilmesine, bilgi ve deneyim transferine yönelik hayata geçirilen diğer bir öncü uygulama da Akçansa İSG Akademi’dir.

Akçansa İSG Akademi, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uluslararası en iyi uygulamalar, standartlar ve yeni İş Güvenliği Kanunu gereklerini en iyi şekilde karşılayan Akçansa İSG Altın Kuralları çerçevesinde, hem teorik hem de uygulamalı olarak tüm Akçansa çalışanlarına ve operasyonel paydaşlarına sürekli ve yenilikçi bir yaklaşımla hizmet vermektedir.

2020 Hedefi

İş Sağlığı ve Güvenliğine En Yüksek Öncelik Verilmesi
Hedef Tanımı Anahtar Performans Göstergesi Hedef
2020
Çimento Tüm çalışanlar, müteahhit çalışanları ve 3. şahıslar için en yüksek seviyede iş sağlığı ve güvenliği şartlarının sağlanması Kaza sıklık oranı 0
Kaza şiddet oranı 0
Ölümlü kaza sayısı 0
Gün Kayıplı kaza sıklık oranı 0
Hazır Beton Kaza sıklık oranı 0
Kaza şiddet oranı 0
Ölümlü kaza sayısı 0
Gün Kayıplı kaza sıklık oranı 0
Agrega Kaza sıklık oranı 0
Kaza şiddet oranı 0
Ölümlü kaza sayısı 0
Gün Kayıplı kaza sıklık oranı 0