Biyoçeşitlilik

Çimento üretiminde kullanılan temel hammaddeler doğrudan doğal kaynaklardan sağlanmaktadır. Çimento üretimi dolayısıyla doğal kaynak tüketimi, arazi kullanımı ocak sahalarının işletilmesi, su tüketimi, atık ve gürültü biyoçeşitlilik üzerinde etki oluşturan unsurlardır. Faaliyetlerin devamlılığı, doğal yaşam ve toplum için büyük öneme sahip olan Biyoçeşitlilik üzerinde kalıcı olumsuzluklara sebep olunmaması, hatta olumlu katkı sağlanması, Akçansa tarafından stratejik öncelik olarak tanımlanmış ve 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri arasında yer almıştır.

Biyoçeşitlilik Yarışması

Akçansa kurumsal sürdürülebilirlik konusunda önceliklendirdiği konular gereği doğal kaynak kullanımı sonucunda doğada bıraktığı etkiyi azaltmak için hammadde sahalarının doğaya kazandırılmasına, rehabilitasyonuna önem vermektedir.

Quarry Life Award, taş ocaklarında biyoçeşitlilik hakkında tanıtım ve eğitim amacı ile düzenlenen uluslararası bir araştırma yarışmasıdır.  Maden ocağı, insan aktivitelerden en az zararı görmüş farklı peyzaj ve habitatları kapsamaktadır.  Bu benzersiz habitatlar, olağanüstü yerel flora ve faunayı geliştirmektedir.  Quarry Life Award ve projeleri ile HeidelbergCement, maden ocaklarının biyolojik değeri hakkındaki bilgileri artırmayı ve bunların geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Akçansa, Quarry life Award yarışmasını Türkiye’de gerçekleştirmektedir. Üniversite öğrencilerle yüz yüze görüşerek, sosyal medya üzerinden ulaşarak yarışmanın tanıtımları gerçekleştirilmiş, bu kapsamda  2014 yılında 14 tane, 2016 yılında (şubat sonu) ise 23 tane proje katılım sağlamıştır.

 

Biyoçeşitliliğe Kalıcı Olumlu Katkı Sağlamak
Hedef Tanımı Anahtar Performans Göstergesi Hedef 2020
Çimento ve Agrega Doğaya yeniden kazandırma projelerinin hazırlanması ve yetkili mercilere onaylatılması Doğaya yeniden kazandırma projeleri onaylanan maden sahası oranı 100%
Üretimin bittiği ocak alanlarının kapatılması Rehabilite edilen alan (ha) 25,0